„Skrzydła”

I TY DODAJ IM SKRZYDEŁ

Program “Skrzydła” pomaga dzieciom w wieku szkolnym wyrównać szansę w nauczaniu.

Wyprawka dla żaczka

Celem akcji “Wyprawka dla żaczka” jest wyposażenie plecaków w artykuły szkolne dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Letnia Akcja Kolonijna

Celem “Leniej Akcji Kolonijnej” jest zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej wyjazdu podczas przerwy wakacyjnej do Ulinii koło Łeby.

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTOWICACH

Zapewniamy bezpłatną naukę w niepublicznej szkole, która oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, wyjazdy w ferie i w wakacje do własnych ośrodków wypoczynkowych.

KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

Uczestnicy zajęć w Klubie  są „wytypowani” i skierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych lub wychowawców, czasami dzieci zapisywane są też na prośbę rodziców.

DOM DZIECKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Obecnie w ramach Domu Dziecka działają cztery Placówki Opiekuńczo Wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno- terapeutycznego.