Projekt pt. “Prace remontowo – budowlane zwiększające efektywność energetyczną w Centrum Opieki Caritas” realizowany w ramach działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2014-20.
Wartość projektu: 6 628 508,22 zł
Dofinansowanie: 5 425 093,01 zł
Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Opieki CARITAS w Małkowicach. Prace termomodernizacyjne zakończyły się w październiku 2018 roku.
.

Unieważnienie postępowania w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego