Katolicka Szkoła Podstawowa w Kotowicach

Kontakt:

Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego

Kotowice, ul. Podwalna 1
55-011 Siechnice
POLSKA

tel. (71) 302 94 78
fax (71) 302 94 78

e-mail: kotowice@wroclaw.caritas.pl

www.kspkotowice.caritas.pl

REGON: 040097439-00076
NIP: 898-10-47-145

Konto bankowe:
PKO BP SA III O/Wrocław 20 1020 5242 0000 2902 0027 8150

Zarząd Szkoły:
mgr Oktawian Marmulewicz – dyrektor

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach

Wirtualny spacer po ośrodku. Otwórz…

Kontakt:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Stawowa 23

56-410 Dobroszyce,

tel/fax (071)3141113

e-mail : dobroszyce@op.pl

Dom Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich

Opis:

dsc03840_1024

Dnia 01 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym oraz po uzyskaniu zgody Wojewody Dolnośląskiego (Decyzja z dnia 02.01.2013 roku) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich została przekształcona w Dom Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich.

tablica_1200

Obecnie w ramach Domu Dziecka działają cztery Placówki Opiekuńczo Wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno- terapeutycznego.

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego. Posiada 14 miejsc, dzieci przyjmowane są tu w trybie interwencyjnym, gdy z różnych względów zagrożone jest dobro dziecka.

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1. Może przyjąć maksymalnie do 14 wychowanków w wieku od 10 do 15 lat. Dzieci są podzielone na dwie siedmioosobowe grupy.

3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2. Została stworzona z myślą o najstarszej grupie wychowanków, powyżej 15 roku życia. W ramach tej placówki funkcjonują dwie siedmioosobowe grupy, w grupach tych duży nacisk kładzie się na proces usamodzielniania. Do placówek socjalizacyjnych umieszczane są dzieci na podstawie orzeczenia sądu.

4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego. Jest przeznaczona dla dzieci, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub są pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego.

Łącznie w Domu Dziecka CAW w Kątach Wrocławskich może przebywać 56 dzieci, w czterech odrębnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Do dyspozycji dzieci są dobrze wyposażone grupy. Każda posiada kuchnię, gdzie spożywane są posiłki, salon, pokoje 2, 3 lub 4 osobowe, łazienkę z toaletą oraz miejsce do nauki.

img_9266_738

img_9261_615

img_9262_623

img_9270_3072

Ponadto na terenie Domu Dziecka znajduje się duża aula, plac zabaw, boisko sportowe. Wszystkie pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane.

kty_wr._dom_dziecka_1_717

dsc03812_1024

Dzieci do placówki kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Podstawą skierowania do placówki jest postanowienie sądu.

Przed świętami dzieci i młodzież przygotowują prace plastyczne – dekoracje świąteczne, które są sprzedawane na kiermaszach.

dsc04241_-_kopia_656

Wielu podopiecznych Domu Dziecka zdradza talenty aktorskie. Z dużym zaangażowaniem wraz z wychowawcami przygotowują przedstawienia, które są prezentowane dla szerokiej publiczności.

dsc05251_1024

Młodzież należy do Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Uczestniczy w Ogólnopolskich Zbiórkach Żywności Caritas.

dsc04950_kopiowanie_1200

Dom Dziecka odwiedzają przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór nad placówką. Na zdjęciach (od lewej) Starosta Powiatu Wrocławskiego – Andrzej Szawan, Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – ks. Janusz Jastrzębski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Arleta Szmigielska.

dsc05226_1024

 

Dom Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich

ul. 1 Maja 43

55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 316 66 42

fax 71 316 64 06

www.wroclaw.caritas.pl/placówki/dom dziecka

e-mail:domdziecka@wroclaw.caritas.pl

Konto: BANK PKO BP SA 38 1020 5242 0000 2502 0193 5170

Darowizny: 80 1020 5242 0000 2902 0193 5188

Dyrektor:

mgr Agnieszka Suska

Organ prowadzący:

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

ul. Katedralna 7

50-328 Wrocław

tel. 71 327 13 00

e-mail:caritas@wroclaw.pl

www.wroclaw.caritas.pl

Organ nadzorujący:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 131

Wrocław

Dom Opieki w Dobroszycach

http://wroclaw.caritas.pl/261/Opis-dzialalnosci

Adres
ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce

Tel. 0/71  314-11-13, 314-18-43
Fax. 0/71  314-11-13

E-mail: dobroszyce@wroclaw.caritas.pl

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej   
Pl. Cystersów 4d
57-210 Henryków

Tel.:
748105136 – biuro
748105085 – dyrektor
748105089 – dyżurka pielęgniarek

E-mail: dohenrykow@wroclaw.caritas.pl

 

Dom Opieki jest prowadzony dla osób przewlekle somatycznie chorych, średnia wieku wynosi 79 lat. w domu przebywa 51 kobiet i 22 mężczyzn. Najstarsza mieszkanka ma 103 lata a najmłodsza 40 lat.

celem prowadzonej działalności jest :

– zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia,

– świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w zakresie indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Usługi bytowe:

–  zapewnienie miejsca zamieszkania, pozbawionego barier architektonicznych,

–  wyżywienia w postaci 4 posiłków dziennie w tym zestaw dietetyczny,

–  odzież, obuwie, środki higieny

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne: pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych:

– opieka medyczna

– opieka  kapłana

Usługi wspomagające:  terapia, rehabilitacja, wspieranie kontaktów z rodziną i środowiskiem.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu z udziałem samego mieszkańca. Każdy mieszkaniec ma swojego opiekuna i jest nim pracownik pierwszego kontaktu. Osoby te tworzą zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który dba o wykonanie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Ogromną pomocą służy pracownik socjalny, który jest specjalistą pracy socjalnej. od poniedziałku do soboty mieszkańcy mają zapewniony udział w terapii zajęciowej. Uczestniczą w różnych konkursach, grach, imprezach okolicznościowych. Biorą aktywny udział w życiu domu.

W godz. od 800 – 1800 maja dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, pomocą służy rehabilitant. W skład zespołu wchodzi również psycholog. Raz w miesiącu przyjmuje lekarz rehabilitant, psychiatra. Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do lekarzy specjalistów. Codzienną opiekę lekarska sprawuje lekarz rodzinny.

Zespól terapeutyczno – opiekuńczy liczy 46 osób, w przeliczeniu na etaty jest 44. Liczba ta spełnia kryteria zatrudnienia i wynosi dla tego rodzaju domu 0,6 pracownika na 1 mieszkańca.

Sposób rekrutacji:

– wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu opieki składany do Ośrodka Pomocy

wg miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się,

–  wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społ.,

–  decyzja kierownika ośrodka pomocy społ, o odpłatności,

– przekazanie dokumentacji do właściwego, ze względu na siedzibę domu opieki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

–  decyzja dyrektora PCPR o umieszczeniu mieszkańca w domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Koszt utrzymania mieszkańca w domu opieki wynosił w 2010r. 2430,00 zł. Kwota ta jest ogłoszona co roku przez Starostę Ząbkowickiego.

Domem kieruje mgr Anna Lewandowska – dyrektor domu opieki.

Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach

Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach

ul. 1 Maja 39

55-320 Malczyce

tel./fax 071/ 396 78 06

Dyrektor Magdalena Olaczek

e-mail: domalczyce@wroclaw.caritas.pl

 

Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach jest placówką całodobową przeznaczoną dla 36 osób w podeszłym wieku (mężczyzn i kobiet).W budynku jednopoziomowym, pozbawionym barier architektonicznych, znajduje sie 15 pokoi (9 pokoi dwuosobowych i 6 pokoi trzyosobowych), każdy wyposażony w łazienkę z natryskiem i system przyzywowo-alarmowy.

 

 

Dodatkowo mieszkańcy mają do dyspozycji salę rehabilitacyjną, kaplicę, świetlicę, kuchnię i jadalnię.

Celem Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz pomoc w zaspokojeniu ich niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych, religijnych, edukacyjnych i kulturalnych. Placówka zapewnia pomoc w załatwieniu spraw osobistych oraz opiekę medyczną – pielęgniarka całodobowo, lekarz POZ i konsultacje specjalistyczne w razie potrzeby. Dodatkowo pensjonariusze mogą skorzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Od poniedziałku do piątku mieszkańcy uczestniczą w terapii zajęciowej, a pod okiem fizjoterapeuty prowadzone są podstawowe zabiegi rehabilitacyjne. W każdą niedzielę i święta na terenie domu odprawiana jest Msza Święta. Kilka razy w roku pensjonariusze mają możliwość wyjazdu do kina, na różne imprezy, czy wycieczki krajoznawczee.

Telewizja Wrocław przygotowała reportaż o gminie Malczyce. W reportażu sporo miejsca poświęciła Domowi Opieki CAW. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dobroszycach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dobroszycach daje perspektywę życiową, satysfakcję, szansę na ogólną aktywność i usamodzielnienie osobom niepełnosprawnym.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej im. o. Franciszka Marii od Krzyża w Dobroszycach

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres:
ul. Stawowa 23, 56-410 Dobroszyce

Telefony:

Sekretariat: (71) 314-11-13
Kierownik WTZ (71) 397-63-36
Pracownik socjalny (71) 397-63-44
Pedagog/Psycholog (71) 397-63-45/46
Faks (71) 397-63-40

ul. Kościelna 3A, 56-500 Syców
Telefon/faks (62) 785-20-62

Adres e-mail:wtzdobroszyce@wroclaw.caritas.pl

Zapraszamy na stonę internetową warsztatu:

www.wtz-dobroszyce.org.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Henrykowie

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie

Andrzej Duda
pl. Cystersów 5
57-210 Henryków
NIP: 887-17–03-223
tel. 74 8105 466
509 955 524

wtzhenrykow@wroclaw.caritas.pl

Centrum Opieki, Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach

Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Małkowice, ul. Klasztorna 1

55-080 Kąty Wrocławskie

e-mail:wtzmalkowice@wroclaw.caritas.pl

tel.  71-79-30-180

fax. 71-79-30-181

Dyrektor Centrum Opieki CAW

Marcin Seretny

Hospicjum Domowe

hospicjum_domowe_caritas_-plakat_960

Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Od kiedy działa Hospicjum?

Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w działa od roku 2006 na terenie powiatów:
oławskiego, strzelińskiego, częściowo ząbkowickiego, oraz częściowo wrocławskiego.

Komu pomaga Hospicjum?

Celem istnienia Hospicjum jest objęcie wszechstronną opieką chorych na  nieuleczalne, postępujące schorzenia, zwłaszcza chorobę nowotworową, ale też odleżyny, rzadziej inne ciężkie schorzenia, np. kardiologiczne. Celem wykonywanych świadczeń jest dobra jakość życia naszych podopiecznych.

Jak pracuje Hospicjum?

Zespół medyczny ma charakter interdyscyplinarny, tzn. składa się z kadry medycznej i pozamedycznej. Pracują tu lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, kapelan i wolontariusze. Odwiedzamy naszych pacjentów w domu.

Jak zgłosić pacjenta do Hospicjum?

Zgłoszenia dokonać może rodzina lub opiekunowie chorego osobiście lub telefonicznie. Opieka jest bezpłatna, wymagane jest skierowanie lekarskie.

Wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.

Pacjenci Hospicjum mogą nieodpłatnie korzystać ze sprzętu medycznego wspomagającego proces leczenia i pielęgnacji.

Dane teleadresowe Hospicjum:

Biuro Caritas Archidiecezji Wroławskiej w Oławie

Pl. Piastów 6

55-200 Oława

Tel/fax. 71 3032307

Hospicjum Domowe

MAŁKOWICE

ul. Klasztorna 1

tel. 71/793 01 83

Biuro Caritas Archidiecezji Wrocławskiej