Wykaz świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje:

 1. wizytę zrealizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. wizytę zrealizowaną w domu chorego;
 3. wizytę patronażową, zgodnie warunkami określonymi w tabeli nr 1;
 4. poradę profilaktyczną.

Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. w przypadkach uzasadnionych klinicznie, świadczenie udzielane jest w dniu zgłoszenia;
 3. w chorobach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 4. świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego, wykonywane są zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

 

Tabela 1. Warunki realizacji wizyt patronażowych

Wiek Wizyty patronażowe*
1-6 tydzień życia  Wizyty patronażowe położnej, nie mniej niż 4, mające na celu:

 1. opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:
  1. obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
  2. odruchy noworodka, sposób oraz techniki karmienia,
  3. wykrywanie objawów patologicznych,
  4. ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
 2. edukowanie i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki;
 3. promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców;
 4. identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie;
 5. formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań;
 6. po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

*Badanie w obecności rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Stacja Opieki w Oławie

Adres
pl. Piastów 6
55-200 Oława

Telefon
071/ 30 32 307

Osoba do kontaktu
Kierownik: Regina Niecikowska

 

Stacja Opieki w Henrykowie

Adres
pl. Cystersów 4D
57-210 Henryków

Telefon
074/ 81 05 129

Stacja Opieki w Ziębicach

Adres
ul. Wąska 17
57-220 Ziębice

Telefon
074/ 81 91 082

Osoba do kontaktu
Kierownik: Beata Widziak