Wrocław  23.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 4/2017

UNIEWAŻNIONE

 

W związku z realizacją projektu pt. „Prace remontowo – budowlane zwiększające efektywność energetyczną w Centrum Opieki Caritas” o numerze RPDS.03.03.01-02-0043/16 w ramach w ramach Działania nr 3.3: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym , Poddziałanie nr 3.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne w Osi Priorytetowej nr 3: Gospodarka Niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.


Wrocław 17.07.2017r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017  

W związku z realizacją projektu pt. „Prace remontowo – budowlane zwiększające efektywność energetyczną w Centrum Opieki Caritas” o numerze RPDS.03.03.01-02-0043/16 w ramach w ramach Działania nr 3.3: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym , Poddziałanie nr 3.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne w Osi Priorytetowej nr 3: Gospodarka Niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w zakresie przeprowadzenia prac remontowo – budowlanych zwiększających efektywność energetyczną w Centrum Opieki CARITAS w Małkowicach. Pobierz pliki:

 


Wrocław 17.07.2017r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017

W związku z realizacją projektu pt. „Prace remontowo – budowlane zwiększające efektywność energetyczną w Centrum Opieki Caritas” o numerze RPDS.03.03.01-02-0043/16 w ramach Działania nr 3.3: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie nr 3.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne w Osi Priorytetowej nr 3: Gospodarka Niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w zakresie pełnienia funkcji Kierownika projektu.   Pobierz pliki: