O nas

Zapewniamy bezpłatną naukę w niepublicznej szkole, która oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, codziennie język angielski, wyjazdy w ferie i w wakacje do własnych ośrodków wypoczynkowych.

Jesteśmy szkołą bezpieczną. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, pracując w mało licznych klasach.

Mogą też rozwijać swoje zainteresowania na wielu, bardzo atrakcyjnych zajęciach dodatkowych (m.in. lekcje programowania, warsztaty twórczego rozwiązywania problemów, dodatkowy język angielski zajęcia szachowe, koło teatralne, wolontariat, nauka gry na gitarze, chór, warsztaty socjoterapeutyczne).

Wszystkim uczniom dojeżdżającym zapewniamy bezpłatny dowóz do naszej szkoły.

Dla kogo

Szkoła jest dla wszystkich uczniów, którzy chcą zdobywać wiedzę i umiejętności w bezpiecznej, nowoczesnej, odnoszącej sukcesy edukacyjne i dynamicznie rozwijającej się szkole, w której żadne dziecko nie jest anonimowe.

Jak i kiedy można się zgłaszać

Rekrutacja do szkoły trwa cały rok, przed przyjęciem prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne dla uczniów.

Ile to kosztuje

Edukacja w szkole jest bezpłatna.

 

Wszystkim zainteresowanym zapisem dziecka do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kotowicach udostępniamy karty zapisu.

Przypominamy, że do zerówki zapisać można dzieci z roczników 2011 i 2012 z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo należy się dzieciom urodzonym w 2011 roku oraz dzieciom urodzonym w 2012 roku, które uczęszczały do punktu przedszkolnego przy naszej szkole.

Poznaj atuty naszej szkoły

Adres
Katolicka Szkoła Podstawowa
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach
ul. Podwalna 1, Kotowice
55-010 Św. Katarzyna

Numer telefonu
71 3029478

E-mail
kotowice@wroclaw.caritas.pl

Adres strony internetowej KSP w Kotowicach
www.kspkotowicecaritas.pl

Osoba do kontaktu
Oktawian Marmulewicz

 

Szkoła Podstawowa w Kotowicach istnieje od 1958 roku. Początkowo nauka odbywała się w starym poniemieckim budynku. Później ogromnym nakładem sil  i środków rodziców, dzieci do niej uczęszczających, rozpoczęto budowę nowej placówki.
Ta społecznie wybudowana szkoła służyła do lipca 1997 roku, do czasu „powodzi tysiąclecia”.

Woda, powyżej dwóch metrów, stała w szkole trzy tygodnie. Zupełnie zniszczony został parter budynku, a wraz z nim sala gimnastyczna. Wszystko zgniło. Nie uratowało się nic. Z pomocą przyszło wiele instytucji, firm i osób prywatnych. Wróciła nadzieja na istnienie szkoły. Wielkim wysiłkiem i zaangażowaniem udało się uruchomić placówkę we wrześniu.

Radość nie trwała jednak długo. W marcu 2000 radni gminy Święta Katarzyna podjęli uchwałę o likwidacji szkoły. Rodzice, nie mogąc się pogodzić z taką decyzją, zwrócili się do Metropolity Wrocławskiego z prośbą o wsparcie działań w tworzeniu Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kotowicach.

 

Rodzice pisali:

“(…) mała liczebność, to nie minus, a wielki atut dla tej szkoły. Uczniowie nie są anonimowi, mają doskonały kontakt
z nauczycielami i uczą się w ciepłej atmosferze. Dzieci uzyskują dobre wyniki w nauce, biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągają sukcesy na zawodach sportowych. (…) Uważamy, że utworzenie Szkoły Katolickiej nie tylko zapewniłoby naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ogólne wykształcenie, ale pozwoliłoby na przygotowanie młodego pokolenia do samodzielnego życia religijnego i podjęcia w przyszłości odpowiednich zadań w rodzinie (…)”.

 

historia_szkoy_kotowice_strona_html_4f084363Decyzją Metropolity Wrocławskiego z dn. 28. czerwca 2002 r. prowadzenie placówki zostało zlecone Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Ówczesny dyrektor ks. Adam Dereń, zajął się tworzeniem nowej placówki. 9 lipca 2002 r. Dolnośląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował wpisanie do ewidencji placówek niepublicznych Katolicką Szkołę Podstawową Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach. 18 tegoż miesiąca Wójt Gminy Święta Katarzyna podjął decyzję o wpisie szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Podpisane 9 sierpnia 2002 umowy z Zarządem Gminy Święta Katarzyna umożliwiły użyczenie nieruchomości, wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Od 18 sierpnia 2002 rozpoczęły się pierwsze prace, mające na celu przygotowanie szkoły do przyjęcia nowych uczniów. Wspólnie z szeroką rzeszą rodziców pracowano społecznie przy odnawianiu szkoły. Rozpoczęto prace poprawiające estetykę szkoły: malowanie sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń. Porządkowano teren szkolny. Wykonano prace naprawcze ogrodzenia szkolnego. Przy wielkim udziale rodziców, ich zapale udało się na czas rozpocząć zajęcia lekcyjne w dniu 2 września 2002 w świeżo odnowionych klasach.

 

historia_szkoy_kotowice_strona_html_m1d09a1b8Uroczystego otwarcia 4 września 2002 dokonał ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz.
Na uroczystość przybył Dekanat Oławski na czele z ks. Dziekanem Stanisławem Bijakiem. Obecne były władze gminne z wójtem panem Jerzym Fitkiem, sekretarzem gminy Panią Aleksandrą Kutowską oraz dyrektorem Jednostki Obsługi Szkół panią Walerią Hasik, przedstawiciele Kuratorium Oświaty na czele z panią Czesławą Konarską, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Św. Katarzyna i Oława, mieszkańcy i rodzice.

Jest to mała, wiejska szkoła, położona w przepięknej, otoczonej lasami okolicy. Na starcie liczyła 107 uczniów, z czego połowa stanowi dzieci dojeżdżające – z miejscowości Groblice, Durok, Zakrzów i Siedlce. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową. Budynek szkolny jest ocieplony i ma nową elewację. Jest niewymiarowa sala gimnastyczna
lecz jak na warunki szkoły wiejskiej doskonale spełnia swoją rolę. Przy budynku szkolnym znajduje się utwardzone boisko, przeznaczone do gier zespołowych.

Wykorzystując te warunki, za naczelny cel postawiono stworzenie szkoły przyjaznej dla ucznia, dającej warunki do odkrywania siebie, uzyskania poczucia własnej wartości, przeżywania radości z własnego rozwoju, a przede wszystkim odczuwania poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

W październiku 2002 zdecydowano o wyborze Patrona. Dwuletni okres pracy dydaktyczno-wychowawczej, inspirowanej twórczością wielkiego POETY i KAPŁANA, Księdza Jana Twardowskiego, doprowadził do najważniejszego wydarzenia w historii szkoły.

22 czerwca 2004 Arcybiskup Metropolita Wrocławski Marian Gołębiewski nadał szkole imię Księdza Jana Twardowskiego i wręczył jej sztandar.

Więcej o Szkole w Kotowicach można przeczytać TUTAJ.