O Klubach

Klubowe Centra Aktywności mieści się w Centrum Socjalnym przy ul. Słowiańskiej 17.
Do Klubowego Centrum uczęszczają dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia.
Zadaniem Klubowych Centrów jest wspieranie aktywności dzieci i młodzieży
poprzez organizowanie m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz turystycznych.

O uczestnikach

Uczestnicy zajęć w Klubowych Centrach  są „wytypowani” i skierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych lub wychowawców, czasami dzieci zapisywane są też na prośbę rodziców. Często dzieci zgłaszają się samodzielnie, lecz ich zgłoszenie musi być poparte zezwoleniem rodzica. W każdym przypadku rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach. Rekrutacja trwa przez cały rok.

Cel 

 • Organizowanie m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
 • Uczestniczenie dzieci i młodzieży w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną.
 • Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań, kreatywności, talentów oraz uczenia się
  właściwego reagowania w sytuacjach trudnych.
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym udział w
  zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
 • Organizacja zajęć w Klubowym Centrum przy ul. Słowiańskiej przez okres miesiąca wakacji.
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenie w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne,
  dotyczące m.in. profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzależnień.
 • Korygowanie nieprawidłowych zachować poprzez zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z agresją oraz
  stresem.
 • Dożywianie dzieci.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kultury osobistej.
 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz nawyków zdrowotnych .
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi rodziców, opiekunów prawnych.

Godziny otwarcia

 • Klubowe Centrum Aktywności przy ul. Słowiańskiej 17 – od poniedziałku do piątku od 14.00 do 18.00 ( w roku szkolnym) oraz jednego tygodnia ferii zimowych oraz 3 tygodni wakacji w godzinach od  10.00 do 14.00

Pracownicy

Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra. 

Finansowanie działań Klubu

Zadanie Publiczne “KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY” jest współfinansowane ze środków
Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

 

 

 

W Klubowym Centrum odbywają się między innymi zajęcia:

 1. Zajęcia turystyczno-rekreacyjne 
 2. Zajęcia multimedialne
 3. Zajęcia manualne
 4. Zajęcia międzykulturowe wraz z elementami kulinarnymi
 5. Zajęcia rozwijające wiedzę
 6. Zajęcia muzyczno-taneczne
 7. Wycieczki na terenie Wrocławia
 8. Profilaktyka uzależnień

Harmonogram godzinowy:

14.00-14.30 – Przyjście uczestników, odpoczynek po szkole, zawiązanie grupy.

14.30-15.45 – Zajęcia tematyczne według harmonogramu miesięcznego

15.45-16.00 – Posiłek, zabawy integracyjne, zabawy relaksacyjne.

16.00 -17.30 – Zajęcia tematyczne według harmonogramu miesięcznego

17.30-17.40 – Podsumowanie zajęć, samoocena zachowania

17.40-18.00 – Porządkowanie Klubowego Centrum po skończonych zajęciach

Harmonogram zajęć w Klubowym Centrum Aktywności

Luty 2023

Data Dzień tygodnia Zajęcia
     
     
01.02. Środa

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną 

Zajęcia dowolne – Ręka dobroci

02.02. Czwartek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną

Zajęcia turystyczno – rekreacyjne

Podstawy Fitnesu

 

03.02. Piątek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną .
Zajęcia z profilaktyki uzależnień.

06.02 Poniedziałek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną 

Zajęcia manualne – zimowy pejzaż

07.02 Wtorek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną.

Zajęcia kulinarne – faworki francuskie

08.02 Środa

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną.

Zajęcia muzyczno-taneczne- “Biały Wietrzyk”

09.02 Czwartek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną.

Zajęcia Multimedialne. 

10.02 Piątek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną.

Zajęcia manualne – upominki na Walentynki

13.02 Poniedziałek

PÓŁKOLONIE 10-14

Magiczny Teatr Muzyczny

14.02 Wtorek

PÓŁKOLONIE 10-14

Zabawa Walentynkowa

15.02 Środa

PÓŁKOLONIE 10-14

VR POINT – w Świecie wirtualnej rzeczywistości

16.02 Czwartek

PÓŁKOLONIE 10-14

Muzeum Poczty – Lekcja o pisaniu listów

17.02 Piątek

PÓŁKOLONIE 10-14

Kino

    20.02-24.02 Placówka Nieczynna
     
     
     
     
27.08 Poniedziałek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną

28.02 Wtorek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Adres Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Ul. Słowiańska 17 Wrocław
Godziny funkcjonowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00
Osoba do kontaktu
Koordynator Klubowego Centrum Aktywności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Michał Brzezicki
Telefon 668 021 036 71 327 13 05 E-mail mbrzezicki@wroclaw.caritas.pl

 

Więcej o nas na www.facebook.com/Slowianska17Wroclaw/