O uczestnikach

Uczestnicy zajęć w Klubie  są „wytypowani” i skierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych lub wychowawców, czasami dzieci zapisywane są też na prośbę rodziców. Bardzo ważny element działalności  stanowią wywiady środowiskowe przeprowadzone przez wychowawców lub pedagogów podczas wizyt domowych. Często dzieci zgłaszają się samodzielnie, lecz ich zgłoszenie musi być poparte zezwoleniem rodzica. W każdym przypadku rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach.

Prowadzone zajęcia

 • Pomoc w nauce
 • Gry i zabawy edukacyjne
 • Zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, itp.
 • Zabawy z uwzględnieniem treści terapeutycznych, psychodrama
 • Gry i zabawy zespołowe
 • Warsztaty tematyczne, psychologiczno – pedagogiczne, terapeutyczne
 • Pogadanki (tematyczne, a także na bieżąco wynikające z funkcjonowania dzieci w świetlicy)
 • Imprezy okolicznościowe
 • Wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, itp.
 • Włączanie dzieci i młodzieży w ogólnokrajowe akcje, np. „Sprzątanie Świata”
 • Prowadzenie zajęć turystycznych i rekreacyjnych: rajdy, biwaki, zimowiska, kolonie, półkolonie
 • Organizowanie warsztatów dla dzieci (sposoby radzenia sobie ze stresem i agresją, metody rozwiązywania konfliktów i zachowania się w sytuacjach trudnych, trening asertywności, budowanie poczucia własnej wartości)
 • Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi poprzez indywidualne rozmowy.

Klub przy ul. Słowiańskiej otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00
Dzieci uczęszczające do Klubu są objęte opieką przez cały rok szkolny, a także podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich (półkolonie i kolonie).

 

Klub przy ul. Jemiołowej otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 17:30.
Młodzież uczęszcza do Klubu  przez cały rok szkolny.

Posiłki
Uczestnicy otrzymują posiłek, jest nim ciepła zupa lub drugie danie i podwieczorek.

Pracownicy
Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra. 

Finansowanie działań Klubu
Zadanie Publiczne „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Klubu Środowiskowego” jest współfinansowane ze środków gminy Wrocław.

Klubowe Centra Aktywności Dzieci i Młodzieży dla dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej

Godziny funkcjonowania
od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00

Adres
Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Ul. Słowiańska 17
Wrocław

Klubowe Centra Aktywności Dzieci i Młodzieży przy Gimnazjum nr 16 dla młodzieży gimnazjalnej

Godziny funkcjonowania
od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 17:30

Adres
Ul. Jemiołowa 57
Wrocław

Osoba do kontaktu
Koordynator ds. klubów – Michał Brzezicki

Telefon
668 021 036

71 327 13 11

E-mail
mbrzezicki@wroclaw.caritas.pl

Dla dzieci, które zostają na wakacje w mieście wrocławska Caritas organizuje co roku półkolonie – Wakacje w mieście.

Dzięki wsparciu Lodowej Wyspy, Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, Muzeum Figur Woskowych, Pizzeria Muzyczna, Archikatedra Wrocławska wieża, ogród botaniczny , Spartan Wrocław kąpielisko Morskie Oko na podopiecznych Klubowych Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży czeka wiele atrakcji.