O Klubach

Klubowe Centra Aktywności „CARITAS” znajdują się w dwóch miejscach we Wrocławiu.
Pierwsze z nich mieści się w  Centrum Socjalnym przy ul. Słowiańskiej 17 ,
drugie w budynku Gimnazjum nr 16 przy ul. Jemiołowej 57.
Do Klubowych Centrów uczęszczają dzieci i młodzież od 6 do 19 roku życia.
Zadaniem Klubowych Centrów jest wspieranie aktywności dzieci i młodzieży
poprzez organizowanie m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz turystycznych.

O uczestnikach

Uczestnicy zajęć w Klubowych Centrach  są „wytypowani” i skierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych lub wychowawców, czasami dzieci zapisywane są też na prośbę rodziców. Często dzieci zgłaszają się samodzielnie, lecz ich zgłoszenie musi być poparte zezwoleniem rodzica. W każdym przypadku rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach. Rekrutacja trwa przez cały rok.

Cel 

 • Organizowanie m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
 • Uczestniczenie dzieci i młodzieży w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną.
 • Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań, kreatywności, talentów oraz uczenia się
  właściwego reagowania w sytuacjach trudnych.
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym udział w
  zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
 • Organizacja zajęć w Klubowym Centrum przy ul. Słowiańskiej przez okres miesiąca wakacji.
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenie w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne,
  dotyczące m.in. profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzależnień.
 • Korygowanie nieprawidłowych zachować poprzez zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z agresją oraz
  stresem.
 • Dożywianie dzieci.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kultury osobistej.
 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz nawyków zdrowotnych .
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi rodziców, opiekunów prawnych.

Godziny otwarcia

 • Klubowe Centrum Aktywności przy ul. Słowiańskiej 17 – od poniedziałku do piątku od 14.00 do 18.00 ( w roku szkolnym) oraz jednego tygodnia ferii zimowych oraz miesiąca wakacji w godzinach od  10.00 do 14.00
 • Klubowe Centrum Aktywności przy ul. Jemiołowej 57 – od poniedziałku do piątku od 14.00 do 17.00 (w roku szkolnym)

Pracownicy

Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra. 

Finansowanie działań Klubu

Zadanie Publiczne „KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY” jest współfinansowane ze środków
Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć w Klubowych Centrach:

– zajęcia rozwijające ogólną wiedzę
– posiłek
– zajęcia tematyczne(zależne od dnia tygodnia)

Poniedziałek
Zajęcia turystyczno-rekreacyjne.
Spacery, aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu, wyjścia na sanki, wyjścia do ciekawych miejsc na terenie Wrocławia np. Ostrów Tumski, Rynek itp.

Wtorek
Zajęcia manualne.
Techniki plastyczno–techniczne takie jak malowanie, wyklejanie, wydzieranie, lepienie

Środa
Zajęcia dowolne.
Zajęcia odbywające się raz w miesiącu- kulinarne, filmowe, wycieczki itp.

Czwartek
Zajęcia multimedialne.
Rozsądne korzystanie np. z laptopa, komputera, telefonu komórkowego, tableta, konsol itp.

Piątek 
Zajęcia dowolne.
Gry planszowe, zajęcia manualne, turystyczno-rekreacyjne oraz profilaktyka uzależnień.

 

 

 

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres
Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Ul. Słowiańska 17
Wrocław

Godziny funkcjonowania
od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00

 

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży  Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres
Gimnazjum nr 16
Ul. Jemiołowa 57
Wrocław

Godziny funkcjonowania
od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17:00

 

Osoba do kontaktu
Koordynator Klubowych Centrów Aktywności „CARITAS” – Michał Brzezicki

Telefon
668 021 036

71 327 13 05

E-mail
mbrzezicki@wroclaw.caritas.pl

 

 

 

Najbliższe wydarzenia:

Klubowe Centrum Aktywności  ul. Jemiołowa

 • Warsztaty na Słowiańskiej 20-27.03
 • „Przywitanie Wiosny z KCA” Szklarska Poręba – 23-24.03
 • Kino 29.03

 

Klubowe Centrum Aktywności  ul. Słowiańska

 • Warsztaty 20-27.03
 • „Przywitanie Wiosny z KCA” Szklarska Poręba – 23-24.03
 • Kino 29.03

 

Poprzednie wydarzenia:

Październik 2018 – Warsztaty gier historycznych

Wrzesień 2018 – Pożegnanie lata