KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTOWICACH

Klubowe Centra Aktywności Dzieci i Młodzieży

Klubowe Centra Aktywności Dzieci i Młodzieży

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DOBROSZYCACH

Dom Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich

Katolicka Szkoła Podstawowa w Kotowicach

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach