Wrocław 08.06.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/2017

 

W związku z realizacją projektu pt. „Prace remontowo – budowlane zwiększające efektywność energetyczną w Centrum Opieki Caritas” o numerze RPDS.03.03.01-02-0043/16 w ramach w ramach Działania nr 3.3: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym , Poddziałanie nr 3.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne w Osi Priorytetowej nr 3: Gospodarka Niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w zakresie przeprowadzenia prac remontowo – budowalnych zwiększających efektywność energetyczną w Centrum Opieki CARITAS w Małkowicach.

Pobierz pliki: