ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.09.2023 r.

W związku z planowaną realizację przedsięwzięcia pt.: „Remont wraz z termomodernizacją budynku przy Placu Piastów 6, 55-200 Oława, dz. nr 89/1 do nieodpłatnego przechowywania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne oraz wydawania bezpłatnych posiłków, połączony z zakupem i instalacją w ww. budynku nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne oraz wydawania bezpłatnych posiłków” , w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja: A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, Część inwestycji: WSPARCIE ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ REDYSTRYBUCJĄ ŻYWNOŚCI NA CELE SPOŁECZNE –  Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w zakresie:

– wykonania remontu wraz z termomodernizacją budynku w Oławie przy Placu Piastów 6, dz. nr 89/1 oraz

– dostawy i montażu nowych maszyn, urządzeń lub wyposażenia do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, pakowania żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków.

 

Zapytanie ofertowe_Oława

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Doświadczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenia

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Oświadczenie niepodleganie sankcjom

Pozostałe załączniki: PRZEJDŹ