Załącznik nr 6 Opis techniczny budynku

Załącznik nr 7 Projekt Budowlany Wymiany Stolarki Okiennej i Drzwiowej

Załącznik nr 8 przedmiar dla robót termomodernizacyjnych i remontowych1

Załącznik nr 9 przedmiar dla robót remontowych dotyczących instalacji elektrycznej

Załącznik nr 10 przedmiar dla robót remontowych dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacji

Załącznik 11

Załącznik 12 A

Załącznik 12 B

Załącznik nr 13