Parafialne Zespoły Caritas oraz Szkolne Koła Caritas zachęcamy do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach Letniej Akcji Kolonijnej można ubiegać się o środki na dofinansowanie tego typu projektów. Dofinansowanie dotyczyć może  zarówno organizacji kolonii jak i półkolonii a także wyjazdów, pielgrzymek i wycieczek.

Zapraszamy do udziału w edycji LAK 2023

Szczegóły znajdziesz poniżej podsumowań:-)))

Podsumowując Letnią Akcję Kolonijną w roku 2022,  odnotowano liczbę 625 uczestników spośród dzieci i młodzieży która wyjechała z 15 parafiami korzystającymi z projektów dofinansowania oraz jeden przypadek organizacji wyjazdu przez Szkolne Koło przy liceum w Brzegu.

Po czterech edycjach ogólna liczba uczestników to 2135 osób w grupie dzieci i młodzieży, które wyjechały lub korzystały z letniego wypoczynku organizowanego 47 razy przez Parafialne Zespoły Caritas, dwa raz przez Szkolne Koła Caritas oraz czterokrotnie przez Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

 

Podczas trwania Letniej Akcji Kolonijnej w roku 2021,  odnotowano liczbę 290 uczestników spośród dzieci i młodzieży która wyjechała z 7 parafiami korzystającymi z projektów dofinansowania oraz jednej wrocławskiej półkolonii .

W trakcie Letniej Akcji Kolonijnej 2020, pomimo sytuacji pandemicznej z dofinansowania skorzystało  8 podmiotów, dzięki czemu ponad 360 dzieci i młodzieży uczestniczyło w letnich wyjazdach.

W trakcie Letniej Akcji Kolonijnej 2019 z dofinansowania skorzystało 18 podmiotów, dzięki czemu ponad 860 dzieci i młodzieży uczestniczyło w letnich wyjazdach.

Zasady ubiegania się oraz sposób rozliczenia zawarte są w regulaminie. Poniżej znajdują się relacje oraz fotorelacje z poszczególnych edycji Letniej Akcji Kolonijnej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

REGULAMIN

WNIOSEK ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZ WNIOSKU ZAŁ.1 i 2. WDPD LAK 2023

LETNIA AKCJA KOLONIJNA 2022

Relacje z wypoczynku dzieci i młodzieży

LETNIA AKCJA KOLONIJNA 2021

Relacje z wypoczynku dzieci i młodzieży

LETNIA AKCJA KOLONIJNA 2021

Foto galeria:

LETNIA AKCJA KOLONIJNA 2020

Foto galeria:

LETNIA AKCJA KOLONIJNA 2019

Relacje z wypoczynku dzieci i młodzieży

Letnia Akcja Kolonijna Caritas

Wesprzyj Letnią Akcje Kolonijną Caritas Archidiecezji Wrocławskiej