Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ponownie organizuje świąteczną akcję „Nasza Paka”. Zapraszamy do zaangażowania uczniów Państwa szkoły w to szlachetne i kształtujące postawy społecznej odpowiedzialności wydarzenie.

Akcja polega na zbiórce prezentów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mamy pod opieką przez cały rok takie dzieci, które nie mogą nawet marzyć o świątecznym upominku pod choinką. Dlatego chcemy pomóc św.  Mikołajowi i przygotować dla nich Bożonarodzeniowe prezenty.

W założeniach mikołajkowej akcji „Nasza Paka” leży, aby klasy z Państwa szkoły przygotowały artykuły na jedną lub więcej paczek dla dzieci (młodzieży), dedykowane dla swojej grupy wiekowej. Paczki następnie będą przepakowywane bezpośrednio w biurze Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, aby były dostosowane do potrzeb dzieci.

WAŻNE aby wszystkie rzeczy były nowe, tak aby prezent dał prawdziwą radość obdarowanym. W paczce mogą znaleźć się: nowe zabawki, nowe gry, nowe maskotki, nowe lalki etc. oraz ewentualnie słodycze.

 

Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do tej akcji.

Terminy:

Po zgłoszeniu otrzymają Państwo materiały promocyjne (plakat do wydrukowania oraz grafikę  na stronę internetową).

  • Przeprowadzenie akcji od 11.2023r. do 20.12.2023 r.
  • Odbiór paczek ze szkoły przez pracownika Caritas Archidiecezji Wrocławskiej od 11.2023r. do 20.12.2023r.

Prosimy o potwierdzenie włączenia się w akcję. Kontakt z koordynatorem akcji:

Michał Brzezicki – 668 021 036, e-mail:  mbrzezicki@wroclaw.caritas.pl,