130 liderów Parafialnych Zespołów Caritas omawiało działalność charytatywną w swoich parafiach. W sobotę, 18 czerwca br. w kaplicy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, rozpoczęło się VI Spotkanie Liderów PZC Archidiecezji Wrocławskiej.

Eucharystia, pod przewodnictwem dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, księdza Dariusza Amrogowicza, koncelebrowana przez ks. Pawła Cembrowicza – proboszcza parafii katedralnej, ks. Krzysztofa Maka – proboszcza parafii św. Henryka oraz ks. Tomasza Winnickiego – wikariusza parafii św. Mikołaja         w Brzeziej Łące, przy asyście diakonów oraz kleryków seminarium, rozpoczęła spotkanie formacyjno – informacyjne.

_dsc2083_400

W trakcie homilii ksiądz Dariusz zwrócił uwagę na samo miejsce sprawowania liturgii. Każdy proboszcz – czyli z zasady Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas, właśnie w tej kaplicy przeżywał swoją początkową drogę formacji do kapłaństwa, do służby drugiemu człowiekowi. Kolejnym wskazanie o jakim usłyszeli przedstawiciele Zespołów Caritas, to zachęta do jedności z kapłanami swojej parafii poprzez modlitwę, włączenie się wolontariuszy oprócz posługi charytatywnej, także w modlitwę w parafii: Różaniec Święty, Drogę Krzyżową w trakcie Wielkiego Postu czy nabożeństwo Pierwszych Piątków miesiąca, które dla wolontariuszy są niezbędne dla pogłębienia komunii z Chrystusem. Nie zabrakło także wskazania,że uczynek wobec człowieka najmniejszego, jest uczynkiem dla samego Jezusa, który to poświadcza w słowach: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

_dsc2115_400

Po zakończonej Mszy świętej wolontariusze zeszli do auli MSWD. W części informacyjnej zostały przybliżone planowane działania jakie czekają na realizację w bieżącym roku :

¸       Wyprawka dla Żaczka 2016 – akcja jest w trakcie fazy realizacji zamówień, czyli zostało zakończone przyjmowanie zgłoszeń od poszczególnych PZC ilości plecaków, które zostaną przekazane dzieciom w wieku szkolnym po przeprowadzeniu zbiórek rzeczowych, finansowych w parafiach lub sklepach i rozdysponowaniu tych darowizn dla konkretnych beneficjentów;

¸       Finał Dni Kromki Chleba Caritas –  Zjazd PZC dnia 17 września 2016 – to przedsięwzięcie wymagało specjalnego apelu, by członkowie Parafialnych Zespołów wraz z rodzinami wzięli udział w tej uroczystości, aby w jak największej liczbie osób zaprezentować we wrześniu wspólnotę Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w którą obok PZC włączają się Szkole Koła, wolontariusze Centrum Wolontariatu CAW oraz pracownicy i podopieczni naszych placówek m.in.: WTZ-ów, Domu Dziecka czy placówek Centrum Medycznego Caritas; 

¸       Pielgrzymka do sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej – patronki
wrocławskiej Caritas
– 16 października 2016 – do tego dzieła ks. Dyrektor wzywał wolontariuszy, by zaangażować się jako koordynatorzy pielgrzymki parafialnej do Trzebnicy;

¸       Dominica Caritatis– Niedziela Caritas w parafiach – w tym miejscu Spotkania Liderów została przedstawiona katecheza z elementami multimedialnymi, która jest prezentowana w trakcie odwiedzin w poszczególnych parafiach naszej diecezji. Ukazana w niej została  codzienna, szeroka służba Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, która działa w imieniu oraz w jedności z naszym Pasterzem Abp. Józefem Kupnym.

¸       Upiecz dobro na święta”, Wigilia Bożego Narodzenia 24.12.2016 – obok krótkiej relacji z poprzedniej akcji 2015, ksiądz dyrektor mocno zaakcentował by włączały się w akcję Zespoły lub nawet parafie pod koordynacją wolontariuszy PZC;

 

 _dsc2138_400

¸       Polary – kilka krótkich informacji o zgłoszeniu ilości potrzebnych polarów z logo i barwach Caritas usłyszeli uczestnicy Spotkania;

¸       Sulistrowiczki – 1 sierpień 2016 rekolekcje weekendowe – tygodniowe –

to propozycja wykorzystania ośrodka rekolekcyjnego na pogłębienie duchowości Caritas

¸       Formacja wolontariuszy Parafialny Zespołów Caritas – było to nawiązanie to słów które zostały wypowiedziane w trakcie homilii;

¸       Wystawa promująca działalność CAW  – po raz kolejny zostało przypomniane działanie, jakie dokonuje się poprzez czasowe umiejscowienie stacjonarnej wystawy składającej z 12 plansz, promującej działalność Caritas w naszej diecezji

¸       Dekanalne Spotkania  – dekanalni koordynatorzy „dziesiętnicy” – koordynator diecezjalny PZC, apelował do osób reprezentujących swoje dekanaty o częstsze kontakty z biurem, oraz nawiązał do Spotkania Dziesiętników, jednocześnie wskazując, że Dekanalne Spotkania wpisują się w dzieło stwarzania komunii między wolontariuszami poszczególnych Zespołów jak również w szerszym zasięgu Kościoła, jakim jest dekanat;

¸       Jubileusze PZC – tu także miał głos Robert Jadwiszczak, który proponował zrewidowanie dat powstania danego PZC, czy może czasu służby jako Wolontariusz, któregoś z członków Zespołu, by wspólna modlitwa, spotkanie wraz z proboszczem budowały komunię wspólnoty jaką jest Caritas;

¸       Letnia Akcja Kolonijna 2016 – był to krótka zapowiedź do podjęcia decyzji planowanych miejsc dla dzieci na kolonie letnie w edycji LAK 2017;

¸       Miłosierdzie na co dzień – relacje z działań PZC – w tym miejscu zostało przypomniana inicjatywa, do której zachęcali prowadzący Spotkanie, aby w trakcie podejmowanych akcji w parafiach rejestrować ich przebieg poprzez zdjęcia oraz aby każdy Zespół przesyłał ten materiał wraz ze swoim dossier, celem stworzenia Kroniki Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Kronika swoje początki posiada już na obecną chwilę w wersji elektronicznej na stronach internetowych, a docelowo ma być opublikowana w wersji książkowej.

_dsc2129_400

W trakcie przebiegu VI Spotkania Liderów dwukrotnie zabrzmiały oklaski na auli MSWD. Pierwszym powodem było przywitanie dwóch Pań z parafii pw. św. Mikołaja z Piotrowic, które reprezentowały księdza proboszcza oraz osoby, które niebawem wejdą w skład tworzącego się PZC. Drugim powodem gromkich braw, było uhonorowanie Pani Rozalii Wojewody, która w dziewięćdziesiątym roku życia obchodzi trzydziestolecie pracy charytatywnej w parafii, z czego piętnaście lat jako wolontariuszka PZC, gdyż te struktury w ścisłym sensie powstawały w naszej diecezji od 2001 roku.

_dsc2117_400

Na koniec VI Spotkania Liderów Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, ksiądz dyrektor,  po wspólnej modlitwie przekazał serdeczne słowa pozdrowienia wraz z błogosławieństwem od księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, dla całej wspólnoty Caritas.

_dsc2116_400