DROGA KRZYŻOWA CHORYCH I CIERPIĄCYCH 2022

 Wstęp

Z księgi św. Teofila z Antiochii, biskupa, Do Autolika

Ci, którzy widzą oczyma ciała, dostrzegają to wszystko, co się dzieje w tym życiu ziemskim, i wykrywają różnice zachodzące między rzeczami; jak np. światło i ciemność, biel i czerń, piękno i brzydota, harmonia i nieład, proporcja i dysproporcja, nadmiar i niedobór. To samo należy powiedzieć o tym, co podpada pod słuch, a więc dźwięki, które są albo ostre i przykre, albo też przyjemne. Rzecz ma się podobnie z uszami serca i oczyma duszy, aby mogły słyszeć i widzieć Boga.

Boga widzą ci, którzy Go potrafią widzieć, to znaczy ci, co mają otwarte oczy duszy. Chociaż bowiem wszyscy mają oczy, u niektórych są one zaćmione i dlatego nie mogą zobaczyć światła słonecznego. Z tego jednak, że ślepi nie widzą, nie wynika, iż słońce nie świeci, lecz że oni są dotknięci ślepotą.

Ślepotą najokropniejszą jest ta, gdy człowiek nie potrafi zobaczyć Boga, głuchotą najsroższą jest ta, gdy człowiek nie słyszy Bożego Słowa. Prawdziwą sztuką jest w Jezusie dźwigającym krzyż i upadającym pod jego ciężarem zobaczyć prawdziwego Boga, prawdziwą sztuką jest również w ciszy Golgoty usłyszeć Słowo.

Błogosławiona Matka Elżbieta Róża Czacka, założycielka dzieła Lasek, zwykła mówić, że służy niewidomym na ciele i na duszy. Módlmy się dziś za wszystkich duchowo ślepych i głuchych, za tych, którzy w życiu wiary są niepełnosprawni i potrzebują naszego wsparcia. Niech nie zabraknie im dobrych przewodników, którzy poprowadzą ku Światłu i dobrych tłumaczy, dzięki którym Słowo będzie mogło przemieniać ich serca.

 STACJA I  Pan Jezus na śmierć skazany.

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Piłat był głuchy i ślepy! Widział tylko swoje interesy i to, co dla niego było korzystne. Dlatego skazał Pana Jezusa na śmierć. Nie chciał słuchać swojego sumienia, które kazało uwolnić niewinnego człowieka. Nie chciał widzieć, że oto stoi przed nim prawdziwy Król.

Któryś za nas cierpiał rany….

STACJA II  Pan Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona.

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Głuchy był Pan Jezus, gdy brał krzyż na swoje ramiona.
Nie słyszał przekleństw i wulgarnych krzyków żołnierzy.
Ale miał przy tym doskonały wzrok. Widział, że krzyż, który bierze na swoje ramiona jest narzędziem, na którym za chwilę dokona się zbawienie świata. Dlatego właśnie przyjmuje go z miłością.

Któryś za nas cierpiał rany……

STACJA III  Pierwszy upadek  Pana Jezusa

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Głusi byli apostołowie. Jezus zakrzyknął z bólu, gdy upadł pod krzyżem. Ale apostołowie nie usłyszeli tego krzyku. Jak mogli słyszeć, gdy już w Ogrodzie Oliwnym opuścili Jezusa i przestraszeni uciekli. Zabrakło ich na krzyżowej drodze. Przyczyną „głuchoty” Dwunastu jest lęk.

Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IV  Spotkanie Pana Jezusa z Matką Najświętszą

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

To ciekawe, że spotkanie Maryi z Synem na krzyżowej drodze dokonuje się w ciszy. Ani Jezus, ani Jego Matka nie wypowiadają słów. A jednak to milczenie jest rozmową. Maryja słyszy, co mówi Jezus. Tak potrafi słyszeć każda kochająca matka.

Któryś za nas cierpiał rany…..I Ty któraś współcierpiała….

STACJA V Szymon z Cyreny pomaga dźwigać Krzyż Jezusowi

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Szymon wracał z pola. Widział, że prowadzą skazańca na ukrzyżowanie, słyszał, że jest nim cudowny Nauczyciel z Nazaretu. Pomógł nieść krzyż tylko dlatego, że żołnierze przymusili go. Widzieć i słyszeć to za mało. Trzeba jeszcze wyciągnąć dłoń do pomocy.

Któryś za nas cierpiał rany…..

STACJA VI Weronika ociera twarz Jezusowi

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Nie było łatwo w umęczonym Skazańcu zobaczyć człowieka zasługującego na wsparcie. Jeszcze trudniej było zobaczyć w Nim oczekiwanego Mesjasza. Weronice się to udało. Zobaczyła prawdziwy obraz, dlatego miała odwagę zbliżyć się do Jezusa i otrzeć Jego twarz.

Któryś za nas cierpiał rany….

STACJA VII Drugi upadek Pana Jezusa pod krzyżem

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Żołnierze nie słyszeli skarg Jezusa. Nie mogli słyszeć, bo Jezus się nie skarżył. Jezus nie narzekał, że mu trudno, że już nie ma siły. Po upadku powstał i poszedł dalej.

Któryś za nas cierpiał rany…

 STACJA VIII Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Całą krzyżową drogę Jezus milczał. Nie mówił ani do swej Matki, ani do Weroniki, która otarła Mu twarz, ani do Szymona, który pomagał dźwigać krzyż. Gdy Jezus spotkał płaczące kobiety przerwał milczenie. Co usłyszały kobiety? „Płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi”.

Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IX Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Jezus mówił, że są ludzie, którzy „mają uszy, ale nie słyszą i mają oczy, ale nie widzą”. Wśród tłumów towarzyszących Mu na krzyżowej drodze wielu jest takich, którzy widzą jak po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża. Mało jest jednak takich, którzy potrafią usłyszeć, że upadek ten jest głośnym krzykiem wzywającym do nawrócenia.

Któryś za nas cierpiał rany….

STACJA X  Pan Jezus z szat obnażony

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Jezusowi zabrano wszystko, co miał na ziemi. Zabrano mu także ubranie. Ale nie pozbawiono go godności. Jezus uczy nas takiego spojrzenia na drugiego człowieka, które pozwala zobaczyć w nim godność dziecka Bożego.

Któryś za nas cierpiał rany….

STACJA XI Jezus do krzyża przybity

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Nie słychać krzyku Ojca, gdy Jego Syna Jezusa przybijają do krzyża. Bóg milczy. On, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie, cierpliwie czeka. Bóg daje ludziom czas na nawrócenie i naprawienie zła.

Któryś za nas cierpiał rany….

STACJA XII Jezus umiera na krzyżu

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Wraz z Jezusem ukrzyżowani są dwaj inni skazańcy. Obaj widzą to samo – umierającego Jezusa. A jednak widzą co innego. Bo pierwszy widzi powód do drwiny i szyderstwa, a drugi widzi swój grzech i nadzieję na miłosierdzie.

Któryś za nas cierpiał rany….

STACJA XIII Pan Jezus z krzyża zdjęty

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Jezus umarł. Jego ciało zdjęto z krzyża. Jego usta nie będą już mówić. Ale Jego naukę będzie można słyszeć aż do końca świata. Jest to Ewangelia Miłości, która w praktyce wygląda właśnie tak: ukrzyżowane ciało Jezusa zdjęte z krzyża spoczywa na ramionach Matki.

Któryś za nas cierpiał rany….

.STACJA XIV Pan Jezus złożony do grobu

Ksiądz : Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Kamienny grób a w nim głucha cisza i ciemność nieprzenikniona. A jednak w tej ciszy rodzi się ufność, a w ciemności tli się iskra  nadziei. Już niebawem rozbłysną radością zmartwychwstania.

Któryś za nas cierpiał rany…

ZAKOŃCZENIE

Jezu, Ty po męce i śmierci zmartwychwstałeś, by wstąpić do chwały nieba. W ten sposób wskazałeś nam cel i wyznaczyłeś drogę, którą mamy kroczyć. Jest to droga słuchania Bożego Słowa, które uczy nas widzieć Boga w drugim człowieku, szczególnie w tym najmniejszym.

Prosimy, dopomóż nam, abyśmy wytrwale kroczyli tą drogą i osiągnęli to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen