Przed łaźnią Caritas Archidiecezji Wrocławskiej stanął dziś ambulans. Każdy  korzystający z gorącej kąpieli mógł też skorzystać z pomocy przedmedycznej. Pielęgniarka u jednego z badanych stwierdziła podejrzenie zakrzepicy – Prawdopodobnie uratowaliśmy mu nogę – opowiada.

 

Uliczny Ambulans będzie pojawiał się regularnie przy wrocławskiej łaźni, z której 3 razy w tygodniu każdorazowo korzysta po 100 osób. To duża grupa ludzi w kryzysie bezdomności, dla których kontakt z placówkami służy zdrowia jest bardzo utrudniony. Jako bezdomni mogą korzystać z pomocy lekarskiej w zwykłych przychodniach, jednak społeczna bariera jest praktycznie niepokonywalna.

– Otwarcie ambulatorium dla osób korzystających z naszej łaźni jest naszym marzeniem od dawna ­– opowiada ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor wrocławskiej Caritas. – Nasi podopieczni często pytają o możliwość medycznej pomocy przy niegojących się ranach czy innych dolegliwościach. Ambulans jest dla nas doskonałym rozwiązaniem – podkreśla ks. Dariusz.

Uliczne Ambulatorium MiserArt to karetka pogotowia, na której pokładzie jest lekarz lub pielęgniarka i streetworker. Jest to autorski projekt fundacji Homo Sacer realizowany w partnerstwie z Kołem Wrocławskim Towarzystwa Pomocy Brata Alberta. – Docieramy do miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności – wyjaśnia Andrzej Ptak, założyciel przestrzeni kreatywnej dla bezdomnych MiserArt, –  Nie trafią one do placówek służby zdrowia, a ryzyko chorób i różnych powikłań związanych z zakażeniami jest u nich spore.

W ulicznym ambulatorium osoby bezdomne mogą liczyć nie tylko na opatrzenie ran ale również na życzliwą rozmowę. Czasem to rozmowa profilaktyczna  dotycząca zdrowia, czasem o życiu i jego trudach. Aleksander Pindral, prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy Brata Alberta, tłumaczy konkretne, pozytywne aspekty takiego działania – Szybkie diagnozowanie pewnych schorzeń, czy po prostu profesjonalne opatrzenie ran osoby bezdomnej może zapobiec późniejszej, bardzo kosztownej hospitalizacji. Koszty utrzymania takiego ambulansu okazują się dużo mniejsze niż interwencje pogotowia i wielotygodniowe leczenie w placówkach służby zdrowia –wyjaśniał Pindral.

Projekty pomocowe dla osób bezdomnych , takie jak łaźnia czy ambulans medyczny są współfinansowane przez gminę Wrocław. Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia jako pierwsza zaproponowała nawiązanie współpracy ulicznego ambulatorium i łaźni Caritas.  – Cieszy nas wymiana i współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się opieką nad osobami bezdomnymi – z radością tłumaczyła Dyrektor. – Dotarcie do tych osób i zmotywowanie ich do wizyty u lekarza jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Podstawowe zaopatrzenie medyczne w zakresie odmrożeń, skaleczeń i innych okazuje się niezwykle ważne – wyjaśniał Joanna Nyczak.

Profesjonaliści pomagają profesjonalnie, ale przecież każdy może pomóc i odnaleźć swój Talent miłosierdzia – zachęca ks. Dariusz Amrogowicz. U progu Wielkiego Postu zachęcamy do zaangażowanie się w akcję „Talent miłosierdzia” która polega na wypełnienie papierowej torby artykułami żywnościowymi i przekazanie ich osobom potrzebującym.