ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE WPŁAT NA I TURNUS KOLONIJNY DO ULINII KOŁO ŁEBY. PRZYJMUJEMY WPŁATY WYŁĄCZNIE NA DZIECI, KTÓRE OTRZYMAŁY JUŻ KARTY KOLONIJNE NA I TURNUS.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE KOMUNIKATU. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ DZWONIĆ DO KOORDYNATORA KOLONII, ALEKSANDRY PRYCHITKO POD NR TEL. 690 909 049

 

Aby wpłata został odpowiedni zaksięgowana należy spełnić poszczególne warunki:

1. Przyjmujemy wpłaty wyłącznie na dzieci które zostały zakwalifikowane, otrzymały i oddały wypełnione karty kolonijne na I turnus.

2. Prosimy o dokonanie jednego przelewu na Parafialny Zespół Caritas:

a) Jeżeli PZC dofinansowuje kilkoro dzieci należy dokonać tylko jednego przelewu zbiorczego

b) Rodzicie nie wykonują samodzielnie przelewu/wpłaty dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej lecz rozliczają się z   Parafialnym Zespołem

3. Wpłaty za należy dokonać w kasie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub na rachunek bankowy:

82 1020 5242 0000 2302 0119 2426

W tytule przelewu należy wpisać:

  1. 1.     Jeśli PZC zgłasza 1 dziecko wpisujemy:

 (imię i nazwisko), I turnus

  1. Jeśli PZC zgłasza więcej dzieci wpisujemy:

Nazwę Zespołu (np. PZC, pw. N. w N.),  liczbę dzieci, I turnus
Np.  PZC Maurycy Wrocław, 3 dzieci, I turnus

Rodzicie zobowiązani są do dopilnowania aby parafialne zespoły lub inne instytucje pomocowe, które zadeklarowały się na pokrycie części kosztów pobytu dziecka dokonały płatności w podanym powyżej terminie.

Z powodu braku informacji o przyczynach spóźnienia się z opłatą, dziecko może zostać skreślone z listy bez powiadomienia rodziców.