Dziś Komenda Miejska Policji we Wrocławiu – Śródmieściu przekazała ponad 170 kg odzieży, środków czystości i higieny osobistej dla osób bezdomnych korzystających z łaźni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Akcja, trwająca wśród policjantów i cywilnych pracowników komisariatu od października do 10 listopada, była niezwykle udana, przekraczając oczekiwania organizatorów.

Wojciech Jabłoński, oficer prasowy wrocławskiej Policji, podkreśla, “Cieszę się, że mogliśmy współuczestniczyć w tej inicjatywie pomocy osobom potrzebującym. Policja ma to wpisane w obowiązki wynikające z ustawy, ale tutaj ponadprzeciętna siła wewnętrzna osób zaangażowanych sprawiła, że był bardzo duży odzew na tę akcję.”

Przekazane ubrania, kurtki zimowe, ciepłe skarpetki, środki czystości i mydełka trafią do łaźni Caritas, która od 2000 roku pełni nie tylko funkcję higieniczną, ale także stanowi miejsce wsparcia duchowego dla najuboższych. Ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, podkreśla, “Dzięki takim akcjom jesteśmy w stanie pomóc ludziom, a oni nie czują się gorsi, bo wtapiają się w tłum zwyczajnych mieszkańców Wrocławia, bo wyglądają tak samo, jak oni.”

Policja zorganizowała akcję, zdając sobie sprawę z trudnych warunków, jakie osoby bezdomne spotkają zimą. Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas, dodaje, “Rocznie to tego miejsca przychodzi ok. 12 tys. Z tej liczby 8 tys. osób pobiera świeżą odzież. Cała misja łaźni polega na tym, aby ci ludzie mogli dobrze wyglądać.”

Akcja nie zakończyła się, a inne instytucje są zaproszone do dołączenia do wysiłków policji. Ks. Amrogowicz zaznacza, “Każda pomoc jest ważna, zwłaszcza teraz, gdy zbliża się zima. Codziennie od 6 do 15 przyjmujemy odzież przy ul. Katedralnej 7. Nie musi to być odzież nowa, może to być odzież używana, ale musimy być wrażliwi, czy to, co chcemy przekazać, nie jest dziurawe i brudne.”

Działania policji, wspierające łaźnię Caritas, są ukoronowaniem ich społecznej odpowiedzialności. Ks. Amrogowicz podsumowuje, “Dzięki wsparciu Gminy oraz zaangażowaniu Policji, każdego roku łaźnia Caritas pomaga około 12 000 osobom. Państwa zaangażowanie przyczynia się do tworzenia inkluzyjnego społeczeństwa, w którym jest również miejsce dla najbardziej potrzebujących.”

W podziękowaniu za bezinteresowną pomoc, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej skierowała list do Pani Komendant i funkcjonariuszy komisariatu Wrocław Śródmieście. W liście zaznaczono, że ich zaangażowanie to nie tylko wsparcie materialne, ale także budowanie społecznej odpowiedzialności i wrażliwości wśród mieszkańców Wrocławia. Caritas docenia, że Policja nie tylko realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą, ale także przejawia wyjątkową siłę wewnętrzną, angażując się w inicjatywy pomocy społecznej.