Sukces w naszym ośrodku smakuje bardzo mocno, ale nie przychodzi łatwo. To nie jest takie zbycie, że ty dostaniesz, bo jesteś słabszy. Nie, ty idziesz i walczysz, nawet sam ze sobą, widząc kolegów, którzy mają różne niepełnosprawności, a którzy też walczą. Bo najgorzej jest pogodzić się z niepełnosprawnością dziecka, usiąść, włączyć jakąś muzykę, nawet jakieś medium i zostawić.

Każde dziecko ma swój indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej omawiamy każdego ucznia. Wychowawca klasy, wychowawca grupy w internacie, psycholog, pedagog, nierzadko kierownik internatu, dyrektor – wszyscy siadamy i rozmawiamy o każdym dziecku, czytamy jego dokumentację, zapoznajemy się z jego historią. Ale wcześniej bardzo dogłębnie i szczegółowo rozmawiamy z rodzicami, słuchamy ich, zawsze mówimy: „Proszę nam powiedzieć, jak pani syn/córka funkcjonuje w domu? Jakie są relacje z najbliższymi? Co sprawia państwu największy problem? Dziecko do ośrodka zostanie przyjęte, ale musimy mieć pełną informację o jego sytuacji rodzinnej i wtedy nasza pomoc opierać się będzie na współpracy z państwem”.

Potem następuje obserwacja dziecka, pierwsza diagnoza i praca. Z nauczycielami przygotowujemy program, czyli plan pracy indywidualnej: terapeutycznej, logopedycznej, kompensacyjnej.

Dzieci z autyzmem to jest pewna specyfika, to są nowe wyzwania. W naszym ośrodku pracujemy również z grupą dzieci z autyzmem. Chcemy iść do przodu i jeżeli czegoś nie wiemy, staramy się dowiedzieć. Nie zamykamy się i nie mówimy rodzicom: „To nie do przeskoczenia”. To jest do przeskoczenia. Cały czas uzupełniamy swoją wiedzę, dzielimy się nią wzajemnie, zbieramy informacje o  konkretnym dziecku W integracji szeroko pojętej muszą być zauważalne drobne rzeczy, które dla nas, pedagogów, dla dziecka są sukcesem. Motywujemy, używamy wszelkiego rodzaju metod pracy aktywizującej,  jednocześnie cieszymy się wspólnie z jego sukcesów. Każdy sukces jest doceniony, a nagrodą jest dobre słowo, przytulenie, zauważenie w tłumie. W której szkole masowej uczeń jest zauważony w tłumie?

Sport u każdego człowieka przyczynia się do rozwoju, więc on się bardzo mocno wpisuje w naszą misję. Mamy tu olimpiady specjalne czy dzień treningowy. To jest metoda rehabilitacji. Kładziemy od zawsze nacisk również na zajęcia plastyczne, artystyczne. Rozwijamy, usprawniamy u dzieci małą motorykę. Ręce tworzą piękne rzeczy. To jest praca, w którą oni wkładają bardzo dużo serca. Ale musi być nauczyciel. Tak jak w części sportowej są nauczyciele sportu, pasjonaci działający w Stowarzyszeniach: Olimpiady Specjalne, Sprawni Razem, tak samo nauczyciel plastyk, który wie, gdzie jest mocna strona dziecka. To wszystko zaczyna się od nauczyciela, od obserwacji. W sporcie szuka się dyscypliny, którą może trenować dane dziecko. Tak samo w dziedzinie artystycznej. Lepienie z gliny, ceramika, malowanie, grafika, jest tego bardzo dużo.

Zajęciami edukacyjnymi obejmujemy uczniów od 6 do 24 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie:

 • Szkoła Podstawowa dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
 • Branżowa Szkoła I Stopniadla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Szkoła Przysposabiającą do Pracy dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Edukacja ucznia wspomagana jest przez specjalistów, którzy zapewniają  wieloprofilową rewalidację w zakresie:

 • Terapie psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, dogoterapia, rewalidacja indywidualna, integracja sensomotoryczna.
 • Terapia ruchowa.

Dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim placówka umożliwia:

 • Edukację na wszystkich szczeblach poczynając od Szkoły Podstawowej, Gimnazjum do Szkoły Branżowej I Stopnia. Zajęcia obejmują  edukację zgodną z obowiązującą ogólną podstawą programową szkół ogólnomasowych.
 • Nauka w szkołach kończy się sprawdzianem klas VIII, egzaminem gimnazjalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe .
 • Dla uczniów z odległych miejscowości oferujemy całodobową opiekę wychowawczą w ramach internatu. Pobyt ucznia w internacie jest bezpłatny. Rodzice pokrywają wyłącznie koszty wyżywienia.

Dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym  szkoła umożliwia:

 • Edukację na wszystkich szczeblach poczynając od Szkoły Podstawowej, Gimnazjum do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Zespół rewalidacyjno -wychowawczy

Zajęciami obejmujemy dzieci i młodzież niepełnosprawne od 3 do 25 roku życia posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Organizacja szkoły

 1. Zespół  Rewalidacyjno–Wychowawczy (wiek  3 – 25 lat)
 • Zespół rewalidacyjno – wychowawczy dla dzieci  niepełnosprawnych intelektualnie  w stopniu głębokim oraz niepełnosprawnych intelektualnie z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy(wiek  6 – 23 lat)
 • Grupy wychowawcze (całoroczna opieka wychowawcza w internacie z wyjątkiem przerw świątecznych i wakacji)

Szkoła Podstawowa

 • Klasy I – VIII dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Klasy I – III dla uczniów  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • Klasy I – III dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 1. Stawowa 23

56-410 Dobroszyce

tel/fax (71) 314 11 13