Za nami Dzień skupienia dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas. Hasłem stały się słowa z homilii : Nie bójcie się pragnąć nieba!

Zaplanowaliśmy działania i omówiliśmy akcje na zbliżające się półrocze. Wiele ważnych informacji, ale najważniejsze to spotkanie z Tym, który sam jest źródłem miłosierdzia. Odbyła się zatem adoracja i Eucharystia.

Dzień skupienia dał wolontariuszom, z których duża część pojawiła się na takim spotkaniu po raz pierwszy, możliwość spotkania się z pracownikami Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz wysłuchania informacji dotyczących poszczególnych akcji i planów na najbliższe pół roku. Każdy z wolontariuszy otrzymał:

 • kwartalnik z plakatami i materiałami formacyjnymi,
 • kalendarz z dużym logotypem Parafialnego Zespołu Caritas do wykorzystania w pracy zespołu
 • biuletyn z kalendarium wydarzeń i opisem omawianych akcji

>>>pobierz biuletyn<<<

 

Część Informacyjna (Rozwiń)

Poruszane tematy:

Klikaj aby rozwinąć
Program „Na codzienne zakupy”
 • Program „Na codzienne zakupy”

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przeprowadził w ostatnich miesiącach pilotaż prowadzenia tego typu wsparcia. Otrzymał on od nas pozytywną rekomendację i w marcu rozpoczniemy jego wdrażanie do Parafialnych Zespołów Caritas.

„Na codzienne zakupy” to program Caritas Polska, w 2021 roku realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki oraz 45 Caritas diecezjalnymi. Ma na celu wymierną, całoroczną pomoc seniorom w wieku 60+ – samotnym, potrzebującym wsparcia materialnego, dotkniętym wykluczeniem socjalnym i społecznym, zamieszkującym wsie i małe miejscowości. Służy też aktywizacji społecznej seniorów umożliwiając im uczestnictwo w działaniach towarzyszących oraz zapewnia bezpośrednią pomoc wolontariuszy w codziennych zakupach.

Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 160 zł miesięcznie na karcie przedpłaconej. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka, z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.

Więcej info: https://karta.caritas.pl/

Dzień Dobra
 • Dzień Dobra
 • Zachęcamy wszystkie Parafialne Zespoły Caritas do zarejestrowania swojego udziału w Dniu dobra i radosnym świętowaniu Uroczystości Miłosierdzia Bożego.

  Koordynator Paweł Trawka; 662 218 277, rzecznik@wroclaw.caritas.pl

  www.dziendobra.pl

   Podaruj Komuś Pełny Uśmiech - Big Smile
  • Podaruj Komuś Pełny Uśmiech – Big Smile
  • Trwa pilotaż nowego programu Caritas Polska i Fundacji Biedronka. Klienci sklepów biedronka mogą dokonać zakupu określonych towarów w Sklepie, które zostaną przekazane do Caritas. Na terenie Sklepu ustawione są stojaki, w których można pozostawić zakupione towary. Caritas zobowiązuje się do odbioru przekazanych przez klientów produktów, zakupionych w ramach programu Podaruj Komuś Pełny Uśmiech – Big Smile i ich przekazania osobom ubogim, potrzebującym, dotkniętym wykluczeniem socjalnym lub społecznym

    Talent miłosierdzia
    i>Talent miłosierdzia

    Tegoroczne torby są białe. Przypominamy o zachęceniu parafian do udziału i aktywnym promowaniu akcji Talent miłosierdzia. Torby można jeszcze nabyć u s. Magdaleny; 664 456 585

     Tak.Pomagam! – wielkanocna zbiórka żywności
    • Tak.Pomagam! – wielkanocna zbiórka żywności.
    • 21 lutego minął termin zgłaszania swojego udziału w zbiórce w sklepach sieci: Biedronka, Lidl i Kaufland .

     Zbiórka odbędzie się 25 i 26 marca.

     Zachęcamy do zbierania w sklepach sieci Lidl, gdzie udaje się zebrać najwięcej żywności.

     Koordynatorem jest Michał Brzezicki ; 668 021 036 ; mbrzezicki@wroclaw.caritas.pl

     Wielkanocne Dzieło Caritas
    • Wielkanocne Dzieło Caritas
    • Wracamy do sprzedaży paschalików (15 zł) i baranków wielkanocnych (5 zł )

      Wyjazdowa Aktywizacja Seniorów
     • Wyjazdowa Aktywizacja Seniorów
     • Zapraszamy na wiosenne, wakacyjne i jesienne turnusy.

      Więcej: http://wroclaw.caritas.pl/2022/01/24/wyjazdowa-aktywizacja-seniorow-2022/

       Letnia Akcja Kolonijna
      • Letnia Akcja Kolonijna
      • Można już starać się o dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z parafii.

       Więcej: http://wroclaw.caritas.pl/project/letnia-akcja-kolonijna/

       Promocja 1 % podatku na rzecz Caritas Polska
       Promocja 1 % podatku na rzecz Caritas Polska

       Cierpienie nie wybiera – może dotknąć każdego, bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Celem kampanii 1% Caritas Polska jest ulga w codziennych zmaganiach z chorobą lub niepełnosprawnością oraz profesjonalna pomoc skierowana do potrzebujących dzieci i osób starszych.

       Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, dożywianie, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, noclegowni, punktów żywieniowych, ośrodków rehabilitacyjnych czy domów opieki to tylko jedne z wielu działań, które, dzięki środkom finansowym pozyskanym z 1%, możemy realizować w sposób profesjonalny i ciągły.

       Bez Twojej pomocy to wszystko nie będzie możliwe. Na każdym z nas ciąży odpowiedzialność za los innych, dlatego Caritas Polska prosi o przekazanie 1% podatku aby mogła dalej pełnić posługę miłosierdzia, którą każdego dnia z odpowiedzialnością i oddaniem podejmuje na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy.

       W e-PIT prosimy wpisać nr KRS Caritas Polska 0000198645

       Część Formacyjna:

       Na dniu skupienia mieliśmy szczególnego gościa z Caritas Polska o. Cordiana Szwarca OFM, zastępcę dyrektora Caritas Polska.

       O. Cordian Szwarc podkreślił, ze zadaniem wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas jest zwracanie uwagi wszystkich mieszkających na terenie danej parafii na rzeczy ważne, na które nikt inny uwagi nie zwraca. – Żyjemy w świecie, w którym jest o wiele więcej dobra, niż zła, w którym jest o wiele więcej dobra niż cierpienia – zaznaczył. Przekonywał, że każdy człowiek z racji tego, że jesteśmy Bożymi stworzeniami, jest posłany do czynienia dobra. – Jak złożyć ofiarę z siebie, jak pomagać drugiemu człowiekowi jeżeli nie będziecie kochać samych siebie, jeżeli nie zobaczycie jak wszyscy jesteście wielką wartością? Ile Pan Bóg przez was dobrego zrobił, ile Pan Bóg robi przez nas dobrych rzeczy przez całe nasze życie… To jest niesamowite i niepoliczalne. – mówił.

        

       Najważniejszym elementem było jednak spotkanie z Chrystusem, który jest źródłem miłosierdzia w adoracji Najświętszego sakramentu i ofierze Mszy św.

       W homilii ks. Dariusz Amrogowicz mówił, ze Pan Bóg chce abyśmy poszli w świat, opowiadali o Nim swoimi czynami i działali. – Pana Boga nie doświadczymy na płyciźnie, ale Jezusa doświadczymy na adoracji – podkreślił. Zaznaczył, że właśnie dlatego podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem uczestnicy dnia skupienia zostawili wszystko, czym żyją na co dzień i doświadczyć Jego obecności. – Jesteśmy tutaj dzisiaj, by wzmocnić w sobie pragnienie obecności Jezusa w swoim życiu. […] Tak mało jesteśmy spragnieni Boga. Nie bójmy się Go pragnąć całym sercem. A zobaczycie, że Bóg to pragnienie spełni – mówił.