Wojska rosyjskie wkraczające do Ukrainy, ostrzał przedszkoli, szkół i domów w Donbasie – takie doniesienia o eskalacji napięcia niosą konieczność natychmiastowej reakcji. Caritas Polska przekazuje 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas i ogłasza zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Wśród najpilniejszych potrzeb są żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej.

Od ponad 8 lat trwa wojna na wschodzie Ukrainy, ostatnie napięcia jednak przyniosły kolejne niepokoje. Od 17 lutego odnotowano wielokrotne ostrzały prowadzone przez prorosyjskie oddziały okupacyjne, łamiące zawieszenie broni wzdłuż linii kontaktowej w obwodzie Ługańskim. 22 lutego wojska rosyjskie wkroczyły do Ukrainy. Eskalacja konfliktu wydaje się coraz bardziej realna.

W Stanicy Ługańskiej (terytorium kontrolowane przez rząd Ukrainy) uszkodzeniu uległo miejscowe przedszkole. Wszystkie dzieci zostały bezpiecznie ewakuowane. Zniszczeniu uległa także infrastruktura komunalna – połowa miejscowości została pozbawiona prądu. Ostrzelano również wieś Worobijiwkę, położoną 16 km od linii konfliktu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. Inne osady dotknięte ostrzałem to Maryinka, Krasnohoriwka, Pisky, Vodiane. Kilku cywilów zostało rannych.

Najpilniejsze potrzeby

– Zdecydowaliśmy o natychmiastowym przekazaniu 100 tys. zł na rzecz Ukrainy. Środki zostaną przekazane Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na zabezpieczanie bieżących przygotowań do sytuacji kryzysowej w placówkach objętych wsparciem organizacji. Wśród najpilniejszych potrzeb jest zaopatrzenie ich w żywność, środki higieniczne, ale także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej: zakup koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych. Potrzebna jest także pomoc psychologiczna dla dzieci, dla których ostatnie wydarzenia były bardzo traumatyczne. Sytuacja pozostaje bardzo dynamiczna i zakres potrzeb będzie ewoluował w czasie. Obie organizacje na bieżąco monitorują rozwój wypadków i będą określać skalę potrzebnego wsparcia, również w przypadku możliwych przesiedleń ludności z terenów zagrożonych działaniami zbrojnymi. Pozostajemy solidarni z naszym wschodnim sąsiadem i mamy nadzieję, że dalsza inwazja Rosji zostanie zatrzymana – mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

– Jeśli dojdzie do wzrostu liczby osób uciekających przed niebezpieczeństwem, będziemy bazować na ścisłej współpracy z diecezjalnymi Caritas oraz odpowiednimi służbami. Podobnie jak w kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, bardzo ważnym elementem ewentualnych reakcji byłaby współpraca z przygranicznymi parafiami. Caritas w Polsce przygotowuje miejsca, które mogłyby posłużyć do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i zasad z lokalnymi wojewodami – dodaje Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska, odpowiedzialna za obszar pomocy krajowej. Ostatnie informacje, przekazane przez Wydział ds. Cudzoziemców Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, wskazują na brak wzmożonego ruchu migracyjnego na granicy polsko-ukraińskiej.

– Będziemy w miarę potrzeb wspierać Ukrainę na miejscu – dodaje Jarosław Bittel, zastępca dyrektora Caritas Polska, odpowiedzialny za pomoc zagraniczną. – Nasza organizacja od kilkudziesięciu lat współpracuje z Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego oraz Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego, dlatego też w razie potrzeby będziemy pomagać za pośrednictwem tych partnerów. Trwają już działania zmierzające do ogłoszenia apelu humanitarnego w sieci Caritas, w związku z obecną sytuacją kryzysową, na który Caritas Polska gotowa jest odpowiedzieć.

We współpracy z partnerami

„Pracujemy tak jak dotychczas, nie wstrzymaliśmy działań programowych, wręcz przeciwnie – przygotowujemy m.in. programy wsparcia psychologicznego dla dzieci z naszych centrów społecznych i ośrodków. Jesteśmy świadkami tego, jak obecna sytuacja polityczna wpływa na zdrowie naszych beneficjentów: stres, brak snu, utrata pamięci i problemy z koncentracją to oznaki traumy i potrzebna jest tu wykwalifikowana pomoc. Inne wyzwania to pomoc samotnym seniorom, którzy nie mogą sami o siebie zadbać, kupić leków, jedzenia czy produktów higienicznych. Szukamy wszelkich możliwości zdobycia środków potrzebnych do realizacji naszych planów awaryjnych. Wszystkim partnerom dziękujemy za wsparcie w tym szczególnie trudnym czasie” – poinformowała nas Tetiana Kalinichenko, przedstawicielka Caritas-SPES.

Niezależnie od bieżącej sytuacji, Caritas Polska wspiera Ukrainę od rozpoczęcia konfliktu w roku 2014, m.in. pomagając rodzinom uchodźców wewnętrznych z Doniecka i Krymu oraz tworząc warunki do udzielania pomocy medyczno-socjalnej. W 2021 organizacja wsparła rozwój Caritas-SPES  kwotą niemal 45 tys. złotych w ramach programu Organisational Development Solidarity System sieci Caritas Europa. Kolejne 40 tys. zł Caritas Polska przekazała Caritas-SPES na dofinansowanie gabinetu socjalno-medycznego w Berdiańsku oraz na wsparcie inicjatyw edukacyjnych – świetlic środowiskowych, półkolonii dla dzieci oraz przedszkola w diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Jak pomóc?

  • Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl
  • Wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA
  • Wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).