„Bliskość jest tak naprawdę cennym balsamem, który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią w chorobie. Jako chrześcijanie, przeżywamy bliskość jako wyraz miłości Jezusa Chrystusa, Dobrego Samarytanina, który ze współczuciem stał się bliskim każdego człowieka zranionego przez grzech. Zjednoczeni z Nim przez działanie Ducha Świętego jesteśmy powołani, by być miłosierni jak Ojciec i miłować zwłaszcza naszych braci chorych, słabych i cierpiących (por. J 13, 34-35). Przeżywamy tę bliskość nie tyko osobiście, ale także w formie wspólnotowej. Braterska miłość w Chrystusie rodzi bowiem wspólnotę, która potrafi leczyć, która nikogo nie opuszcza, która włącza i przyjmuje przede wszystkim najsłabszych.”

Z orędzia Papieża Franciszka na XXIX Światowy Dzień Chorego

 

Kochani Chorzy, Rodziny, Drodzy Opiekunowie, Pracownicy Służby Zdrowia, Wolontariusze

Zbliża się XXIX Światowy Dzień Chorego. Każdego roku przybywaliśmy do naszej Archikatedry by wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, modląc się za siebie nawzajem, a po modlitwie mogliśmy ucieszyć się swoją obecnością, podzielić talentami, wymienić doświadczenia i tak po prostu po ludzku pobyć ze sobą w tej bliskości, która, jak mówi Papież Franciszek „jest cennym balsamem”. Niestety pandemia Covid-19 i związane z nią obostrzenia uniemożliwiają nam organizację Dnia Chorego w takiej formie jak dotychczas. Istnieją jednak środki, które możemy wykorzystać, by w tym dniu umożliwić jak największej liczbie naszych podopiecznych uczestnictwo we wspólnej Eucharystii w naszej Archikatedrze. Będzie to możliwe za pomocą transmisji na internetowym kanale Archikatedry https://www.youtube.com/channel/UCO4YzBBO2vGqYHID0O5f_Qw/featured  jak również na falach Radia Rodzina oraz stronach internetowych Gościa Niedzielnego. Zapraszamy zatem wszystkich tych, którym dobro chorych, starszych i niepełnosprawnych leży głęboko na sercu, by w dniu 11 Lutego 2021r o godzinie 10:00  zasiedli wspólnie z nimi przed odbiorniki radiowe bądź ekrany komputerów, by stworzyć jedną, wielką wspólnotę wiernych, łączących się w tym szczególnym dniu z Matką Bożą z Lourdes.

Prosimy także, aby przygotować dla chorych tekst litanii do Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i modlitwy, które chcemy wspólnie w tym dniu odmówić na zakończenie Eucharystii. Są one udostępnione na naszej stronie internetowej pod skróconym adresem https://tiny.pl/r1xzc . Można je stamtąd pobrać, wydrukować i przekazać chorym. Będzie to znak naszej jedności i solidarności z chorymi.

W dniu 11 lutego przypada również  15 rocznica święceń biskupich Czcigodnego Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Z tej okazji pragniemy prosić wszystkie placówki o nadesłanie nam swoich selfie, zdjęć grupowych, prac swoich podopiecznych wraz z życzeniami, które chcecie złożyć Księdzu Biskupowi. Z nadesłanych przez Was materiałów wykonamy foto – książkę, którą jako prezent od nas wszystkich wręczymy dostojnemu Jubilatowi. Materiały należy wysłać drogą elektroniczną do dnia
5 lutego 2021r na adres mailowy rzecznik@wroclaw.caritas.pl

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: s. Aneta 668 021 033 e-mail abanys@wroclaw.caritas.pl.