Ze względu na panującą w naszym kraju sytuację zmieniona zostaje forma zbiórki żywności Tak! Pomagam. Prosimy o dostarczanie żywności do Parafialnych Zespołów Caritas i do parafii, tak aby przygotować paczki dla seniorów i osób potrzebujących.

 

  • Zbiórka żywności Tak! Pomagam. w sklepach zostaje odwołana!
  • Żywność zbieramy w parafiach i biurach PZC

 

Parafialne Zespoły Caritas oraz poszczególne parafie zachęcamy aby zaangażowały się w pozyskiwanie żywności.

Mogą temu służyć:

-ogłoszenia podczas niedzielnych mszy świętych, (Propozycja poniżej)

-rozwieszenie plakatów ze zbiórki żywności z dopisaną informacją o miejscu przyjmowania darów,

-rozdawania ulotek informacyjnych, przygotowanych na zbiórkę.

Po plakaty oraz ulotki można się zgłaszać do Centralnego Ośrodka Caritas, ul. Katedralna 7 we Wrocławiu.

 

Plakat do pobrania:

Plakat Tak!Pomagam.

 

Propozycja ogłoszeń parafialnych:

 

Wrocławska Caritas prosi o przekazywania żywności z długim terminem ważność do spożycia. Artykuły spożywcze można wkładać do (koszy ustawionych w kościele / przekazywania do parafialnego biura Caritas / dostarczyć do centrali Caritas na ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu). Otrzymana żywność posłuży do przygotowywania paczek dla osób najuboższych, w kryzysie bezdomności i starszych, które najmocniej doświadczą utrudnień związanych z zaleceniami administracji publicznej.

 

 

Zachęcamy PZC do zbierania informacji o osobach starszych i chorych, które mogą potrzebować pomocy w codziennych zakupach spożywczych czy w aptece, tak aby nie wychodziły z domu.

Można zachęcać również do pobrania plakatu:

https://drive.google.com/file/d/1wEMA73l99H77WI0vu0Leu3O8bDKG3dBB/view