„Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi”
(J 13,14)

Nie wiadomo, czy to te słowa, czy inne, a może jakieś nieugaszone pragnienie w duszy, powoduje, że prawie 2000 wolontariuszy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej angażuje się w pomoc najuboższym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom Dolnego Śląska. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a tak naprawdę – dla drugiego człowieka. Najmłodsi udzielają się w Szkolnych Kołach Caritas, młodzież w Centrum Wolontariatu Caritas, lokalni działacze pomagają w ramach Parafialnych Zespołów Caritas, a przeszkolonych w opiece nad chorymi skupia Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Bez Was – pełnych zapału i wrażliwości osób w różnym wieku, o różnym charakterze i różnym doświadczeniu – Caritas nie byłaby w stanie pełnić swojej roli. Wolontariusze nie tylko są zawsze blisko potrzebujących, ale uwrażliwiają społeczeństwo na obecność tych w jakiś sposób słabszych, których jednak Chrystus sobie upodobał.

Chorzy, ubodzy, samotni, bezdomni dla wolontariuszy są drogą do pełni człowieczeństwa w chrześcijańskim wymiarze. Spotkania z ludźmi doświadczonymi przez życie uszlachetniają, ale czy tego samego nie można powiedzieć o spotkaniach z wolontariuszami Caritas, którzy często rezygnują z własnych planów, czasu i ambicji? Można do nich odnieść słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Dawać siebie samego to więcej, niż tylko dawać”.

Wolontariusze Caritas służą ludziom, zaspokajając nie tylko ich potrzeby doraźne, takie jak posiłek czy ubranie, ale próbują otoczyć ich troskliwością, dobrocią, życzliwością. W ten sposób tworzy się przestrzeń dla wyjątkowej relacji: potrzebujący – potrzebujący pomóc.

Zostań wolontariuszem Caritas

Masz trochę wolnego czasu i nie wiesz jak możesz dobrze go wykorzystać?
Poniżej znajdziesz opisy wszystkich form wolontariatu, jakie prowadzi wrocławska Caritas, które pomogą pomogą podjąć Ci decyzję.

A może już jesteś zdecydowany, ale nie wiesz jak się zgłosić?
Nic prostszego! Wystarczy, że wypełnisz ankietę i prześlesz ją na adres: wolontariat@wroclaw.caritas.pl lub przyniesiesz ją osobiście do naszego biura na pl. Katedralny 7.

Formularz

uwaga!

Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią oprócz ankiety potrzebujemy jeszcze oświadczenia od rodziców.

Zgoda od rodziców

Centrum wolontariatu

Jest to w głównej mierze miejsce dla studentów i  osób młodych, którzy w swoje codzienne obowiązki związane z nauką i pracą chcą włączyć wolontariat.

Czytaj dalej

Wolontariat akcyjny

Wolontariat akcyjny jest dla osób, które są mniej dyspozycyjne, a mimo to chcą pomagać innym. Mowa tu o akcjach, które są organizowane raz lub kilka razy do roku, np.: zbiórki żywności i środków pieniężnych w różnych miejscach (sklepy, supermarkety, a także na wolnym powietrzu), pomoc w organizowaniu kolonii, czy wypoczynku dla osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w przygotowaniu uroczystości i i szczególnych wspomnień (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, Święty Mikołaj) a także organizacja festynów i koncertów.

Czytaj dalej

Wolontariat na kolonii

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej co roku organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W realizacji tego dzieła ogromną rolę pełnią wolontariusze, którzy podejmują trud bycia kierownikami, wychowawcami, kadrą medyczną oraz osobami, które pomagają w przygotowaniu akcji.

Czytaj dalej

Szkolne Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas to grupy dziewcząt i chłopców, którzy już od najmłodszych lat czują potrzebę i spełniają się w roli wolontariusza. W chwili obecnej koła działają w 18 szkołach podstawowych, 8 gimnazjach i 11 szkołach ponadgimnazjalnych, a także w 2 szkołach specjalnych. Łącznie najmłodszą strukturę wolontariatu Caritas tworzy około 700 uczniów w ciągu roku szkolnego.

Czytaj dalej

Parafialne Zespoły Caritas

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania przez doświadczonych wolontariuszy działających przy swoich parafiach.

Czytaj dalej