„Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi”
(J 13,14)

Nie wiadomo, czy to te słowa, czy inne, a może jakieś nieugaszone pragnienie w duszy, powoduje, że prawie 2000 wolontariuszy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej angażuje się w pomoc najuboższym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom Dolnego Śląska. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a tak naprawdę – dla drugiego człowieka. Najmłodsi udzielają się w Szkolnych Kołach Caritas, młodzież w Centrum Wolontariatu Caritas, lokalni działacze pomagają w ramach Parafialnych Zespołów Caritas, a przeszkolonych w opiece nad chorymi skupia Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Bez Was – pełnych zapału i wrażliwości osób w różnym wieku, o różnym charakterze i różnym doświadczeniu – Caritas nie byłaby w stanie pełnić swojej roli. Wolontariusze nie tylko są zawsze blisko potrzebujących, ale uwrażliwiają społeczeństwo na obecność tych w jakiś sposób słabszych, których jednak Chrystus sobie upodobał.

Chorzy, ubodzy, samotni, bezdomni dla wolontariuszy są drogą do pełni człowieczeństwa w chrześcijańskim wymiarze. Spotkania z ludźmi doświadczonymi przez życie uszlachetniają, ale czy tego samego nie można powiedzieć o spotkaniach z wolontariuszami Caritas, którzy często rezygnują z własnych planów, czasu i ambicji? Można do nich odnieść słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Dawać siebie samego to więcej, niż tylko dawać”.

Wolontariusze Caritas służą ludziom, zaspokajając nie tylko ich potrzeby doraźne, takie jak posiłek czy ubranie, ale próbują otoczyć ich troskliwością, dobrocią, życzliwością. W ten sposób tworzy się przestrzeń dla wyjątkowej relacji: potrzebujący – potrzebujący pomóc.

Zostań wolontariuszem Caritas

Masz trochę wolnego czasu i nie wiesz jak możesz dobrze go wykorzystać?
Poniżej znajdziesz opisy wszystkich form wolontariatu, jakie prowadzi wrocławska Caritas, które pomogą w podjęciu decyzji.

A może już jesteś zdecydowany, ale nie wiesz jak się zgłosić?
Nic prostszego! Wystarczy, że wypełnisz ankietę wraz z deklaracją i prześlesz ją na adres: wroclaw@caritas.pl lub przyniesiesz ją osobiście do naszego biura przy ul. Katedralnej 7.

DEKLARACJA WOLONTARIUSZA

uwaga!

Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią oprócz ankiety potrzebujemy jeszcze oświadczenia od rodziców.

Centrum wolontariatu

Jest to w głównej mierze miejsce dla studentów i  osób młodych, którzy w swoje codzienne obowiązki związane z nauką i pracą chcą włączyć wolontariat.

Wolontariat akcyjny

Wolontariat akcyjny jest dla osób, które są mniej dyspozycyjne, a mimo to chcą pomagać innym. Mowa tu o akcjach, które są organizowane raz lub kilka razy do roku, np.: zbiórki żywności i środków pieniężnych w różnych miejscach (sklepy, supermarkety, a także na wolnym powietrzu), pomoc w organizowaniu kolonii, czy wypoczynku dla osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w przygotowaniu uroczystości i i szczególnych wspomnień (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, Święty Mikołaj) a także organizacja festynów i koncertów.

Wolontariat na kolonii

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej co roku organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W realizacji tego dzieła ogromną rolę pełnią wolontariusze, którzy podejmują trud bycia kierownikami, wychowawcami, kadrą medyczną oraz osobami, które pomagają w przygotowaniu akcji.

Szkolne Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas to grupy dziewcząt i chłopców, którzy już od najmłodszych lat czują potrzebę i spełniają się w roli wolontariusza. W chwili obecnej koła działają w 18 szkołach podstawowych, 8 gimnazjach i 11 szkołach ponadgimnazjalnych, a także w 2 szkołach specjalnych. Łącznie najmłodszą strukturę wolontariatu Caritas tworzy około 700 uczniów w ciągu roku szkolnego.

Parafialne Zespoły Caritas

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania przez doświadczonych wolontariuszy działających przy swoich parafiach.