Wszystkie osoby zrzeszone przy Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez rozmaite kursy i szkolenia. Wolontariusze biorą udział w zbiórkach żywności, pozyskują artykuły szkolne dla dzieci i kwestują na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Swoimi działaniami wspierają podopiecznych w Klubowych Centrach Aktywizacji Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich prowadzonych przez wrocławską Caritas. Wolontariusze z centrum służą też pomocą przy organizacji dużych spotkań (Zjazd Darczyńców, Zjazd PZC, SKC, Dzień Chorego,Wrocławska Wigilia,  itp.).

Wolontariusze mają również możliwość współtworzyć kolonie, na których pełnią rolę kierowników, wychowawców kolonijnych i służby medycznej.