Wszystkie osoby zrzeszone przy Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez rozmaite kursy i szkolenia. Wolontariusze biorą udział w zbiórkach żywności, pozyskują artykuły szkolne dla dzieci i kwestują na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Swoimi działaniami wspierają podopiecznych w Klubowym Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, Jadłodajni Caritas. Wolontariusze z centrum służą też pomocą przy organizacji dużych spotkań (tj.: Zjazd Darczyńców, Zjazd PZC/SKC, Dzień Chorego,Wrocławska Wigilia,  itp.).