Pomoc prowadzona w ramach wolontariatu może być bardzo zróżnicowana. Wolontariusz ma możliwość  wyboru rodzaju wsparcia, który najbardziej odpowiada jego dyspozycyjności oraz możliwościom. Jedni mogą angażować się w sposób regularny, inni zaś biorą udział w akcjach, które odbywają się jednorazowo, bądź kilka razy w roku. Dla tych o mniejszej ilości czasu proponujemy działania akcyjne, w które wchodzi:

  • pomoc w organizowaniu kolonii
  • organizowanie wypoczynku dla osób starszych i niepełnosprawnych
  • udział w przedświątecznych zbiórkach żywności i środków pieniężnych w różnych miejscach (sklepy, supermarkety, a także na wolnym powietrzu)
  • organizacja festynów i koncertów
  • pomoc w przygotowaniu uroczystości i i szczególnych wspomnień (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, Święty Mikołaj).

Festyny, koncerty, uroczystości i szczególne wspomnienia są zazwyczaj organizowane przy parafiach, związku z tym informacji na ten temat szukajcie u księży i w Parafialnych Zespołach Caritas.

Zbiórki żywności i środków pieniężnych, kwesty, organizowanie kolonii i wypoczynku dla osób starszych i niepełnosprawnych organizowane są przez wrocławską Caritas.

Wszelkich informacji udzielimy Wam:

przez telefon: 690 909 049

przez e-mail: wolontariat@wroclaw.caritas.pl

bezpośrednio: ul. Katedralna 7, Wrocław.

POSZUKUJEMY WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

W terminie od 30 lipca do 12 sierpnia br. odbędzie się III turnus koloni Caritas w Ulinii koło Łeby. To świetna propozycja dla tegorocznych maturzystów ale również dla trochę starszych, którzy chcą zrobić coś dobrego w te wakacje i zostać wychowawcą kolonijnym. Zapraszamy!

Zgłoszenia przyjmujemy:
kolonia@wroclaw.caritas.pl lub pod nr tel.: 662 210 871

Zbiórki żywności

Zbiórki żywności w sklepach odbywają się dwa razy do roku: przed świętami Wielkanocnymi oraz przed świętami Bożego Narodzenia. Organizowane są ok. 2 tygodnie wcześniej, aby zebraną żywność na spokojnie móc przeliczyć oraz przygotować z niej paczki dla najbardziej potrzebujących osób w naszej archidiecezji.

Dzień Chorego

Celem obchodów jest uwrażliwienie całej wspólnoty chrześcijańskiej na los „braci mniejszych, chorych i cierpiących, często zepchniętych na margines życia i samotnych”. Światowy Dzień Chorego to także przesłanie skierowane do chorych, ich rodzin i wolontariuszy, sposobność, aby rozważyć rzeczywistość bólu i cierpienia.

WOLONTARIAT NA KOLONII

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej co roku organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W realizacji tego dzieła ogromną rolę pełnią wolontariusze, którzy podejmują trud bycia kierownikami, wychowawcami, kadrą medyczną oraz osobami, które pomagają w przygotowaniu akcji.