W nawałnicy, która przeszła nad diecezją pelplińską w nocy z 11/12 sierpnia zginęła jedna osoba, zniszczonych całkowicie zostało 80 domów, ponad 1.800 domów wymaga naprawy, a ponad 2.300 rodzin poniosło straty w gospodarstwach domowych (uszkodzone budynki gospodarcze, zniszczone lasy i uprawy).

Caritas Polska dzięki pozyskanym środkom przekazała ponad 4 000 000 zł dla trzech diecezji, co pozwoliło na udzielenie najbardziej pilnego wsparcia dla poszkodowanych.

Wychodząc naprzeciw wciąż trudnej sytuacji materialnej w jakiej jeszcze znajduje się wielu poszkodowanych, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej podjęła współpracę z Caritas Diecezji Pelplińskiej poprzez akcję „ROZPAL CIEPŁO BOŻEGO NARODZENIA w domach poszkodowanych przez nawałnice”. Celem tej akcji jest wsparcie osób potrzebujących poprzez zakup opału.

W chwili obecnej wielu rodzinom udało się zabezpieczyć dach nad głową, zabraknie im jednak środków na ogrzanie domów zimą. Sami nie są w stanie udźwignąć ciężaru jaki przyniósł im żywioł natury.
Prosimy o przekazywanie pomocy finansowej na konto bankowe Caritas o numerze:

54 1020 5226 0000 6902 0508 7285

z dopiskiem : Darowizna na węgiel

 

 

 

 

Patronem akcji jest: