Serdecznie zapraszamy Księży Proboszczów wraz z przedstawicielami Zarządu lub osobami zainteresowanymi utworzeniem przy parafii Parafialnego Zespołu Caritas, do udziału w Zjeździe Liderów Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Spotkanie formacyjno – informacyjne odbędzie się we Wrocławiu w sobotę 15 lipca 2017 roku w budynku Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przygotowanie i udział w Metropolitalnej Pielgrzymce Caritas do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy.

 

Plan spotkania:

10.00 – 10.45 Eucharystia w kościele pw. świętych Piotra i Pawła

11.00 – 12.30 praca w grupach  w salach Centrum Duszpasterstwa

12.30 – 13.00 poczęstunek w siedzibie Caritas, przy ul. Katedralnej 7

Zgłoszenie udziału wolontariuszy PZC w Zjeździe Liderów, należy dokonać do dnia 12 lipca 2017 roku, drogą sms-ową na nr  662 217 292 lub drogą emailową na adres rjadwiszczak@wroclaw.caritas.pl .

Życząc wszelkiej łaski Bożej dla Księdza Proboszcza oraz Wolontariuszy PZC,
wyrażamy również głęboką wdzięczność za podejmowane dzieła Caritas, które są świadectwem naszej wiary.