Caritas Archidiecezji Wrocławskiej od 2011 roku organizuje turnusy wypoczynkowo – aktywizacyjne dla osób, które zakończyły pracę zawodową.

Ideą programu jest nie tylko wypoczynek w pięknej miejscowości nad morzem, ale też integracja środowiska działającego na rzecz drugiego człowieka, wymiana doświadczeń oraz poznanie nowych pól i sposobów społecznego zaangażowania, zwłaszcza w duchu Caritas.

Program skierowany jest szczególnie do osób w wieku50+ , należących do grup parafialnych lub pragnących zaangażować się w działalność parafialną i społeczną na rzecz potrzebujących .

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego przeprowadzono szereg zmian w organizacji Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów tak, aby zachować wysokie standardy bezpieczeństwa w ośrodku.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 •  Transport na miejsce – przejazd będzie odbywał się dwoma dużymi autokarami, ale odjazd z jednego punktu, tj. z placu św. Marcina we Wrocławiu. Ze względów sanitarnych nie będzie możliwy odbiór z innych miejsc.
 • Połączenie turnusów z obu budynków – zrównane zostają turnusy z domu Jana Pawła II (duży Ośrodek) i z Domu św. Jadwigi (Domek), tak aby wspólnie rozpoczynały i kończyły turnusy .
 • Terminy turnusów – ze względu na wprowadzenie dnia na dezynfekcję ośrodka pomiędzy turnusami przesunięciu uległy wszystkie terminy rozpoczęcia wczasów.
 • Ilość osób w pokojach – ograniczamy liczbę osób w pokojach do maksymalnie dwóch. Większe pokoje mogą być wykorzystane przez większą ilość osób tylko za ich zgodą – najlepiej gdyby były to osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ >>TUTAJ<<

KONTAKT:

tel. 664 456 585

Dom 50-osobowy

św. Jana Pawła II

WAS 2020 Dom 15-osobowy

św. Jadwigi

Cena wyjazdu: Wyjazd parafialny/otwarty DATA TURNUSU Wyjazd parafialny/otwarty Cena wyjazdu:
1230zł

1230zł

1230zł

1230zł

1230zł

1230zł

1130zł

1130zł

1130zł

1080zł

otwarty

otwarty

otwarty

otwarty

otwarty

otwarty

brak wolnych miejsc

brak wolnych miejsc

otwarty

otwarty

07.07-17.07

17.07-27.07

27.07-06.08

06.08-16.08

16.08-26.08

26.08-05.09 

05.09-15.09 

15.09-25.09

25.09-05.10

05.10-15.10

otwarty

otwarty

brak wolnych miejsc

otwarty

otwarty

otwarty

brak wolnych miejsc

1350zł

1350zł

1350zł

1350zł

1350zł

1250zł

1250zł

Cena turnusu zawiera:

– 9 dniowy pobyt w ośrodku CAW (10-dniowy turnus: 9 dób w ośrodku + 1 dzień przeznaczony na dojazd)

– pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) na terenie ośrodka

– przejazd autokarem do Łeby i z powrotem

– możliwość korzystania z rowerów, kijków do nordic walking.

 

Wyjazd z placu przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu o godz. 22.30.

Uwaga: w dniu przyjazdu pierwszym posiłkiem jest obiad.

W ośrodku nie ma windy.

 

 Kontakt: s. Magdalena, tel. 664456585

mstachura@wroclaw.caritas.pl

UWAGA! Aby otrzymać fakturę należy dostarczyć do biura Caritas oryginał paragonu lub dowodu wpłaty. Faktury wystawiane są po powrocie z turnusu.

 

Wpłat gotówkowych należy dokonywać:

 

 • w kasie Biura CAW, ul. Katedralna 7 we Wrocławiu,

otwartym od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8.00 do 15.00

 

 • Wpłat przelewem dokonujemy na podane konto bankowe:
   • Pomagajmy Razem Sp. z. o .o. Sp. K.
   • PKO BP SA 36 1020 5226 0000 6102 0505 5118
   • Tytuł wpłaty: WAS 2020, imię i nazwisko, data turnusu