Niechaj Pokój betlejemskiej szopki

Dotyka naszych serc i otwiera je

Na potrzeby tych wszystkich,

którym pokoju brakuje.

Niech Światło Bożego Narodzenia

Rozjaśni w naszej codzienności

Wszystkie ciemności i mroki.

Radosnego świętowania

życzy