Projekt „Edukacja i zmiana nawyków drogą do godnej starości” – to kompleksowy program skierowany do seniorów z terenów małych miast i wsi. Jego podstawowym celem jest zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego seniorów dzięki profilaktyce prozdrowotnej.

O projekcie

Projekt „Edukacja i zmiana nawyków drogą do godnej starości” – to kompleksowy program skierowany do seniorów z terenów małych miast i wsi. Jego podstawowym celem jest zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego seniorów dzięki profilaktyce prozdrowotnej.

golf-golf-ball-golf-club-921_400_02 cooking-kitchen-kitchen-utensil-4270_400_02

 

asos_logo_ai-01_400_04caritas_archidiecezji_wrocawskiej_logo_male_cmyk_03

BEZPŁATNE DZIEWIĘCIODNIOWE TURNUSY EDUKACYJNE DLA SENIORÓW W SULISTROWICZKACH

 Uwzględniając najnowsze badania, stworzyliśmy ofertę przygotowania do godnej starości. Badania pokazują, że zmiana stylu życia znacznie wydłuża czas wystąpienia chorób otępiennych mózgu, a tym samym dłuższą sprawność umysłową i fizyczną.

Seniorzy dowiedzą się:

Jak zdrowo i smacznie gotować?

Jak ćwiczyć aby być dłużej sprawnym?

Co robić, aby nasz mózg się nie starzał?

Oferujemy:

  • 9 dniowy pobyt wśród lasów na zboczu Masywu Ślęży, w pobliżu Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Dobrej Rady
  • Zajęcia z dietetykiem, z fizjoterapeutą, z psychologiem
  • Wprowadzenie do obsługi tabletu/ komputera
  • Wycieczka do Wrocławia
  • Dobrą, zdrową kuchnię
  • Dowóz na miejsce z Wrocławia

Terminy:

I turnus 23.08-31.08.2016

II turnus 06.09-14.09.2016

III turnus 27.09-05.10.2016

 

Program realizowany będzie w ośrodku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Sulistrowiczkach.

 

PROJEKT W CAŁOŚCI REALIZOWANY PRZEZ CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Załączniki:

Trenerzy

Projekt „Edukacja i zmiana nawyków drogą do godnej starości” – to kompleksowy program skierowany do seniorów z terenów małych miast i wsi. Jego podstawowym celem jest zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego seniorów dzięki profilaktyce prozdrowotnej.

 

 

 

asos_logo_ai-01_400_03

caritas_archidiecezji_wrocawskiej_logo_male_cmyk_02

 

Jowita Wowczak (specjalista od aktywności ruchowej)
Swoją przygodę ze sportem zaczęła jako dziecko, próbując swoich sił w różnych dyscyplinach lecz swoje serce oddała siatkówce. Długie lata grała w piłkę siatkową w jednym z czołowych klubów w Polsce (Gwardia Wrocław).
W Wielkiej Brytanii kilka lat pracowała w Londynie jako instruktor ćwiczeń siłowych, fitnesu oraz trener osobisty. Prowadziła zajęcia sportowe oraz gimnastykę korekcyjną w przedszkolach oraz jazdę rowerową na londyńskich ulicach dla dzieci ze szkół podstawowych. Poza tym prowadziła zajęcia z relaksacji. Od wielu lat doskonali swój warsztat na wielu płaszczyznach kultury fizycznej.
Kwalifikacje:
– mgr wychowania fizycznego o specjalizacji promocja zdrowia (AWF Wrocław)
– wyższe wykształcenie – public relations (DSW we Wrocławiu)
– instruktor odnowy biologicznej (AWF Wrocław)
– instruktor nordic walking, trener spiningu
– Personal Treiner (Diet & Fitness.  London Leisure College)

Kursy:
– core stability – leczenie wad postawy
– “stres pod kontrolą”
– “techniki relaksacyjne i wizualizacja
– “jak efektywnie radzić sobie ze stresem”

Monika Świerbutowicz (specjalista od dietetyki)

Absolwentka Liceum Medycznego w Legnicy, w którym zdobyła podstawy wiedzy z zakresu medycyny. Ukończone studia magisterskie, na kierunku ochrona środowiska, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe biologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała jako nauczyciel
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy. W czerwcu 2015 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Poradnictwo dietetyczne w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu żywienia. Na co dzień specjalizuje się w układaniu diet dla mieszkańców domów opieki.

 

Daniel Wójcik (specjalista od aktywności umysłowej)

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia. Studia ukończył w 2006 roku i od tego czasu pracuje w różnego typu jednostkach służby zdrowia gdzie psychologia kliniczna znajduje swoje zastosowanie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał przez 7 lat pracy w oddziałach szpitala psychiatrycznego, gdzie zajmował się przede wszystkim diagnozą kliniczną i terapią osób z zaburzeniami psychicznymi. Od kilku lat pracuje, również w poradni zdrowia psychicznego. W codziennej praktyce psychologa klinicznego zajmuje się diagnozą psychologiczną, w tym także diagnozą neuropsychologiczną. W 2013 roku, po ukończeniu 5-letniego szkolenia podyplomowego uzyskał tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Od tego czasu uczestniczył w licznych szkoleniach
z dziedziny diagnozy neuropsychologicznej, w tym diagnozy różnicowej zespołów otępiennych. Ponadto ukończył 5-letni, podyplomowy kurs psychoterapii organizowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2014 roku biegły sądowy z dziedziny psychologii. Posiada uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Jest członkiem zarządu Dolnośląskiej Fundacji Alzheimerowskim.

Paweł Dębek (specjalista od rozwoju osobistego)

Coach, trener i doradca. Psycholog zdrowia, socjolog organizacji i zarządzania. Szef Instytutu Edukacji Społecznej, think-tanku pracy z młodzieżą, partner w Studio Rozwiązań, firmie szkoleniowej, specjalizującej się w coachingu młodych managerów. Ukończył renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii i psychologicznego treningu grupowego. Ma doświadczenie 15 lat pracy z ludźmi i ponad 5000 godzin prowadzenia szkoleń i coachingu. Specjalizuje się w treningu umiejętności interpersonalnych, coachingu managerskim, szkoli i superwizuje coachów

i trenerów – był autorem programów i trenerem wiodącym podczas kilkunastu edycji Szkoły Młodych Trenerów
i Polsko – Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych. Ekspert w zakresie pracy z młodymi ludźmi. Od 2001 roku związany jest z rozwojem lokalnym i pracą z młodzieżą jako członek zarządów i rad nadzorczych wielu organizacji o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i federacyjnym, m.in. jest współtwórcą i przewodniczącym Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży, przewodniczącym rady Izby Gospodarczej Europy Środkowej, był członkiem zarządu Polish Governance Institute. Jako doradca administracji publicznej współtworzył rozwiązania systemowe na rzecz ludzi młodych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Autor wielu raportów, analiz i dokumentów strategicznych z tego obszaru, w tym ekspertyz dla Instytutu Obywatelskiego. Był członkiem rządowego zespołu ds. młodzieży, kierowanego przez Szefa Doradców Strategicznych Premiera RP, w wyniku prac którego powstał raport „Młodzi 2011”. Od 2012 roku jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kieruje zespołem ds. polityki na rzecz młodzieży. Doradza instytucjom związanym ze zdrowiem publicznym i sportem. Prowadził innowacyjne programy rozwoju liderów w lokalnych społecznościach i wdrażał w Polsce brytyjskie standardy pracy z młodzieżą. Za swoje działania odznaczony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Kinga Ekert (specjalista od rozwoju osobistego)

Od 10 lat pracuje z ludźmi jako coach i trener, jest doświadczonym managerem. Ekspert w zakresie szkolenia
i tworzenia dobrych warunków do rozwoju dla młodych ludzi. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała szkoląc młodą kadrę Związku Harcerstwa Polskiego oraz współtworząc i realizując programy szkoleniowe
dla młodych liderów. Była współautorem i trenerem licznych programów szkoleniowych dla liderów, managerów
i trenerów. Związana z rozwojem lokalnym i pracą z młodzieżą jako członek zarządów i kierownik zespołów
w ramach instytucji i organizacji o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i federacyjnym – Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży, Polish Governance Institute. Współpracuje ze środowiskiem studenckim tworząc i realizując programy szkoleniowe z zakresu umiejętności miękkich, zarządzania zespołem i przedsiębiorczości dla studentów, absolwentów i kół naukowych (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, NZS, AIESEC). Studiowała psychologię, andragogikę i zarządzanie zasobami ludzkimi, ukończyła szkolenia z zakresu indywidualnej i grupowej pracy z ludźmi, szkołę socjoterapii oraz szkolenia z zakresu umiejętności liderskich i managerskich. Prezes Instytutu Edukacji Społecznej, partner w Studiu Rozwiązań.

 

 Kazimierz Szepiela (specjalista od przeprowadzenie zmiany społecznej i asystent koordynatora)

Trener, manager, doradca, społecznik. Absolwent Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Od 2001 r. zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i za granicą. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Trener na projektach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Białorusi. Specjalizuje się we wspieraniu liderów organizacji pozarządowych w obszarach: zarządzania organizacją w tym zarządzania strategicznego, pozyskiwania środków na działalność statutową, prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej. Współtwórca i członek zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – federacji organizacji pozarządowych pracujących na rzecz młodzieży. Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji. Autor publikacji z obszaru partycypacji społecznej młodzieży, źródeł finansowania działalności statutowej, a także współautor propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o tematykę młodzieżową. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej
o zasięgu regionalnym. Za swoją działalność uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”

 

Magdalena Olaczek (koordynatorka projektu)

 Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ze specjalnością Andragogika. W 2005 roku ukończyła studia podyplomowe na wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego Specjalizacja organizacja Pomocy Społecznej.
W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznej. Od 2005 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Domu Opieki Caritas im. Ks Jana Schneidera w Malczycach, gdzie zarządza 27 osobowym zespołem oraz odpowiada za 40 mieszkańców domu. W pracy zwraca uwagę na podnoszenie jakości życia podopiecznych.

 

Program

Projekt „Edukacja i zmiana nawyków drogą do godnej starości” – to kompleksowy program skierowany do seniorów z terenów małych miast i wsi. Jego podstawowym celem jest zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego seniorów dzięki profilaktyce prozdrowotnej.

 asos_logo_ai-01_400_02caritas_archidiecezji_wrocawskiej_logo_male_cmyk_01

 

Uwzględniając najnowsze badania, stworzyliśmy ofertę przygotowania do godnej starości.

Najnowsze badania pokazują, że zmiana stylu życia znacznie wydłuża czas wystąpienia chorób otępiennych mózgu,
a tym samym dłużą sprawność umysłową i fizyczną.  Seniorzy podczas wyjazdu, z dala od codziennego życia
i nawyków, zostają zapoznani przez fachowców  ze zmianami związanymi ze starzeniem się organizmu w obrębie 3 układów: ruchu, pokarmowego i nerwowego oraz jak im przeciwdziałać.

Kluczowym elementem jest wykorzystanie wiedzy w praktyce i utrwalanie jej poprzez ćwiczenia, oraz warsztaty motywacyjne z psychologiem. W drugiej części seniorzy utworzą grupy samopomocowe – w ramach których będą regularnie pracować nad podtrzymaniem wypracowanych nawyków oraz planować metody multiplikacji wiedzy
i umiejętności wśród swoich rówieśników. Tym samym w grupie odbiorców uda się dokonać dwóch korzystnych zmian. Pierwsza będzie dotyczyć nowej wiedzy i umiejętności, które zmniejszą ryzyko wystąpienia chorób bezpośrednio wykluczający ich z aktywności na forum społeczności lokalnej. Drugi pożądany efekt dotyczy zachęcenia odbiorców do dzielenia się zdobytą wiedzą, a tym samym zaktywizowania ich do działania na rzecz innych oraz powielenia rezultatów.