Wychodząc 17 września br. w przestrzeń miasta, idąc ulicami Wrocławia i prezentując swoją działalność na pl. Solnym będziemy opowiadać Wrocławianom i turystom o dziełach i akcjach, które niosą realne wsparcie najuboższym.

Osoby bezdomne i głodne codziennie korzystają z placówek Caritas, jadłodajni, biur pierwszego kontaktu i łaźni.

Akcja będzie również promocją wolontariatu. Chcemy pokazać setki osób, które swój czas ofiarowują osobom potrzebującym różnorodnego wsparcia. Dla wolontariuszy służba drugiemu to często pasja i realizacja swojego człowieczeństwa oraz przykazania miłości do Boga i bliźniego.

kromka_chleba_2016_2Wspólne świętowanie rozpoczniemy Eucharystią we wrocławskiej Katedrze. Zgromadzeni przy stole – ołtarzu, na którym leży chleb, wspólnie będziemy modlić się za głodnych i ubogich, ale również za niosących im wsparcie i pociechę. Ten eucharystyczny chleb stanie się ciałem samego Chrystusa, o którym mówimy, że jest „dobry jak chleb”.

Chcemy też w tym szczególnym dla Wrocławia roku zaprowadzić naszą młodzież do Narodowego Forum Muzyki. Nasze miasto, jako Europejska Stolica Kultury może pokazać, że sztuka i artyści swoim przekazem, talentem i umiejętnościami mogą się dzielić i w ten sposób wspierać najuboższych. Młodzież ze Szkolnych Kół Caritas będzie miała okazję zarówno zwiedzenia tego niezwykłego obiektu, jak i uczestniczenia we fragmencie próby dziecięcej orkiestry przygotowującej się do występu na Wratislavia Cantans.

Dorośli wolontariusze zostaną zaproszeni do Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza, gdzie wysłuchają prelekcji Ministra Krzysztofa Michałkiewicza o roli, jaką pełnią w szerokiej społeczności. Świadcząc pomoc w Parafialnych Zespołach Caritas z jednej strony pomagają potrzebującym, jednocześnie  tworząc w swoich społecznościach nową jakość. Budują społeczną odpowiedzialność, zwiększają poczucie solidarności i w ten sposób aktywizują społeczność pozwalając jej w sposób bardziej wrażliwy rozumieć ich najbliższą rzeczywistość. To budowanie tego, co nazywamy christianitas – społeczeństwem przenikniętym duchem chrześcijańskim, a jednocześnie bardziej ludzkim, obywatelskim i odpowiedzialnym.