Caritas w Polsce to struktura, w której 44 Caritas diecezjalne, powołane przez biskupa diecezjalnego jako autonomiczne struktury charytatywne, pomagają we wszelkich obszarach ludzkiej biedy. Każda Caritas diecezjalna działa na terenie swojej diecezji dysponując zarówno siecią wyspecjalizowanych placówek jak i rzeszą wolontariuszy.

 

Caritas diecezjalne koncentrują swoją działalność wokół następujących priorytetów: wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży, ochrona życia, pomoc ubogim, bezdomnym, chorym, starszym i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych.

Caritas wspomaga ludzi przez ludzi, przede wszystkim przez wolontariuszy, którzy stanowią jej potencjał i siłę. W Polsce wolontariusze Caritas zrzeszeni są głównie w Parafialnych Zespołach Caritas oraz w Szkolnych Kołach Caritas. To dzięki ich zaangażowaniu działalność charytatywna jest żywa i owocna.

 

placowki_pomocy_850