Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” serdecznie zaprasza młodzież w wieku 13-30 lat do udziału w projekcie „Nie siedź w domu. Działaj!”.

 

plakat-nie_sied_w_domu_1191

 

 

Projekt zakłada szereg warsztatów z wiedzy o wolontariacie, pracy w grupie, liderstwa, rozwiązywania konfliktów i animacji oraz wizyty w miejscach aktywności społecznej. Ponadto projekt zakłada możliwość pozyskania grantu w wysokości do 1000zł na realizację własnych, lokalnie użytecznych pomysłów.

Projekt trwa do końca listopada 2016 roku natomiast na zgłoszenia czekamy do dnia 30 września 2016 roku. Formularz rekrutacyjny oraz więcej informacji znajduje się na stronie:www.sektor3.wroclaw.pl/dzialaj

Serdecznie zapraszamy do wspólnej aktywności!

 

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

W przypadku osób między 13 a 18 rokiem życia, do udziału w projekcie wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego – załącznik

 

Załączniki: