Dzięki staraniom ks. abp Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego oraz ogromnemu zaangażowaniu strategicznych partnerów, od 30 listopada 2015 r. nowi pacjenci mogą skorzystać z 35 dodatkowych łóżek w zakładzie opiekuńczo – pielęgnacyjnym wrocławskiej Caritas w Małkowicach. Zaangażowanie Województwa Dolnośląskiego i Fundacji KGHM Polska Miedź przyczyniło się do stworzenia dodatkowych miejsc, gdzie osoby starsze i wymagające całodziennej opieki pielęgniarskiej mogą znaleźć troskliwą opiekę profesjonalnego personelu Caritas.

Dom św. Józefa to rozbudowana placówka, która udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym.

Prowadzimy w nim:

 

 

 

Zobacz >>GALERIĘ ZDJĘĆ<<

_dsc7462_400

 

Dzięki staraniom ks. abp Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, oraz ogromnemu zaangażowaniu strategicznych partnerów, od 30 listopada 2015 r. nowi pacjenci mogą skorzystać z dodatkowych łóżek w zakładzie opiekuńczo – pielęgnacyjnym wrocławskiej Caritas w Małkowicach. Zaangażowanie Województwa Dolnośląskiego i Fundacji KGHM Polska Miedź przyczyniło się do stworzenia dodatkowych miejsc, gdzie osoby starsze i wymagające całodziennej opieki pielęgniarskiej mogą znaleźć troskliwą opiekę profesjonalnego personelu Caritas.

Uroczystość poświęcenia domu św. Józefa w Małkowicach rozpoczęła się wykładem przyjaciela Caritas, profesora Wojciecha Witkiewicza, człowieka pełnego otwartości i solidarności z ubogimi i potrzebującymi. W swej prelekcji dla personelu medycznego Caritas zwracał on uwagę na potrzebę humanistycznego wychowania lekarzy i pielęgniarek, by ich wiedza i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych uzupełnione były wiedzą o człowieku, jego psychicznych uwarunkowaniach oraz wychowaniem do służby i wrażliwością wobec cierpiących. Cytując słowa św. Jana Pawła II, wskazywał na nieustanną potrzebę wrażliwego przyglądania się człowiekowi cierpiącemu. Mówił że dziś, dzięki postępowi medycyny coraz rzadziej noce w szpitalach przerywane są krzykiem chorych, ale nie oznacza to, że cierpienia jest mniej. Ograniczanie bólu jest koniecznością, gdy już nie można leczyć, ale, pytał profesor, czy wraz ze złagodzeniem bólu fizycznego mija rzeczywiste cierpienie chorego? Cierpienie pozostaje tajemnicą – zakończył prof. Witkiewicz.

 

_dsc7622_400

Druga część uroczystości związana była z poświęceniem i nadaniem patrona całemu zespołowi placówek Caritas w Małkowicach. Ks. abp Józef Kupny, który był gospodarzem tej uroczystości, wręczył pamiątkowe podziękowania i symboliczne upominki strategicznym Partnerom. Odebrali je Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., oraz Marek Bestrzyński, Prezes Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź, Marcin Sokołowski, Dyrektor Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Dolnośląski, oraz Antoni Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Podziękowania otrzymał również prof. Wojciech Witkiewicz. W przemówieniu ks. abp Józef Kupny wskazał na św. Józefa jako doskonałego patrona dla wszelkich dzieł, w których pokorna służba jest istotą działania na rzecz chorych i cierpiących. Podkreślił potrzebę istnienie tego miejsca jako elementarnej części działalności Kościoła. Słowo Boże, liturgia i posługa miłosierdzia – Caritas, te trzy elementy stanowią o tożsamości Kościoła. Dziękując wszystkim przyjaciołom Caritas, ksiądz arcybiskup podzielił się swoim odczuciem, że ten budynek nie mógł się marnować i być wykorzystywany tylko w pewnej części, dlatego tak bardzo zależało mu na szybkim zakończeniu prac modernizacyjnych. Zrobiłem, co mogłem, ale sami byśmy tego nie udźwignęli – mówił do strategicznych partnerów, kierując swe podziękowania w stronę Fundacji KGHM Polska Miedź i Urzędu Marszałkowskiego.  Dla upamiętnienia tego wydarzenia Metropolita Wrocławski poświęcił pamiątkową tablicę, a cały dom i wszystkich w nim pracujących i przebywających powierzył troskliwej opiece św. Józefa. Na zakończenie uczestnicy uroczystości zostali oprowadzeni po obiekcie. W przewodnika wcielił się kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, Marcin Seretny, który na  każdej z kondygnacji uchylał drzwi i opowiadał o szczegółach działalności poszczególnych jednostek Caritas.

 

_dsc7677_400

Dzięki zakończonej modernizacji poprawie uległy również warunki w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładzie Fizykoterapii. Modernizacja pozwoliła również na przywrócenie do liturgicznego użytku kaplicy, która po przejęciu budynku w latach 50 ubiegłego wieku została przekształcona na magazyn. Dom św. Józefa to miejsce zapewniające profesjonalną pomoc chorym i niepełnosprawnym, ale to też placówka zapewniająca niemal 100 miejsc pracy na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

Zapotrzebowanie na tego typu pomoc jest ogromne, a liczba dostępnych miejsc wciąż niewystarczająca. Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny to miejsce pełne pokornej służby, cichej opieki i profesjonalnej troski o cierpiących. Codzienna opieka pielęgniarska to często podstawowe, proste czynności, których podopieczni Caritas nie są już w stanie wykonywać samodzielnie. Nowe możliwości zyskała również Poradnia Rehabilitacyjna i Zakład Fizykoterapii, które będą specjalizowane w kierunku rehabilitacji neurologicznej. Modernizacja nie tylko podniosła  standardy i komfort obsługi pacjentów, ale również pozwoliła zwiększyć liczbę przyjmowanych osób. Rocznie w placówkach wrocławskiej Caritas wykonuje się ponad 41 tys. zabiegów rehabilitacyjnych. Poprawie uległ również komfort działania Warsztatu Terapii Zajęciowej, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą rozwijać swoje umiejętności i znajdują całodzienną opiekę, dzięki czemu ich rodziny mogą np. podjąć pracę.

 

_dsc7528_400

 

Zmodernizowany obiekt to budynek neogotycki zbudowany w 1912 roku. Inicjatorkami jego budowy były Siostry Elżbietanki, tzw. Czarne. Ich misją jest naśladowanie św. Elżbiety Węgierskiej w ubóstwie i pielęgnowaniu chorych w przyklasztornych szpitalach i przytułkach. Dlatego ich wrocławska gałąź, budując klasztor  w Małkowicach, stworzyła tu Dom Spokojnej Starości. Podczas II wojny światowej obiekt został przekształcony na szpital wojskowy.

Po jej zakończeniu siostry zajęły się w Małkowicach opieką nad dziećmi osieroconymi. Posługę tę sprawowały jako oddział ówczesnej Caritas. Po rozwiązaniu Caritas w 1950 roku placówkę jeszcze przez trzy lata prowadziły siostry. W 1952 roku Dom Dziecka został upaństwowiony, a w roku następnym zsekularyzowany. Ówczesna władza stworzyła Państwowy Dom Dziecka funkcjonujący do czerwca 2003 roku. Po jego zamknięciu Powiat Wrocławski przekazał budynek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Już rok później swoją działalność rozpoczął tu Warsztat Terapii Zajęciowej, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą rozwijać swoje umiejętności i znajdują całodzienną opiekę. W tym samym budynku znajduje się także Poradnia Ambulatoryjna, Rehabilitacyjna wraz z Zakładem Rehabilitacyjnym funkcjonujące od 2007 roku.

Na początku 2008r. wrocławska Caritas otworzyła w Małkowicach Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przeznaczony dla osób obłożnie i przewlekle chorych, wymagających całodobowej opieki pielęgniarskiej. W 2013 roku staraniem Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego podjęto modernizację obiektu. Dziś placówka może zapewnić jeszcze większe możliwości opieki nad chorymi, dając ich rodzinom pewność, że otoczeni są troską i profesjonalnym personelem Caritas.

Kaplica jeszcze nie może w pełni służyć celom liturgicznym, konieczne jest jej wyposażenie w niezbędne przedmioty liturgiczne. Ks. Arcybiskup ofiarował na użytek podopiecznych Caritas paramenty liturgiczne, ornat, ampułki, lekcjonarze. Również po św. pamięci Bp. Józefie Pazdurze otrzymaliśmy cyborium, stuły oraz alby. Obecnie trwają prace nad wystrojem kaplicy. Mamy nadzieję, że już niedługo, dzięki wsparciu naszych przyjaciół, podopieczni Caritas będą mogli modlić się w tym miejscu.

Dom św. Józefa w Małkowicach

Adres
Ul. Klasztorna 1
55-080 Małkowice

Telefon
71-793-01-84

Osoba do kontaktu
kierownik Domu Św. Józefa – Marcin Seretny