O nas
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest ośrodkiem przystosowanym dla osób obłożnie i przewlekle chorych wymagających całodobowej opieki pielęgniarskiej. Pacjenci przebywający na oddziale korzystają z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekunów medycznych, rehabilitacji i terapii zajęciowej z psychologiem.

Zgłaszać można się osobiście, telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Pacjenci mogą być przyjmowani na podstawie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, częściowo refundowanego przez NFZ oraz na miejsca komercyjne-120 zł osobodzień plus koszt leków i pampersów.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy mieszczący się w Domu Św. Józefa w Małkowicach

Adres
Ul. Klasztorna 1
55-080 Małkowice

Telefon
71-793-01-84

E-mail
caritasmalkowice@interia.pl

Osoba do kontaktu
Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – Katarzyna Kaczmarek

Telefon
71-335-17-85

Osoba do kontaktu
kierownik Domu Św. Józefa – Magdalena Misztal

Telefon
71-793-01-84