Ze wsparcia można skorzystać w Domu św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach i jest ono skierowane do rodzin opiekujących się osobami z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wyłącznie z terenu powiatu wrocławskiego.

– Oferujemy tu całodobową opiekę, wyżywienie dostosowane do indywidualnych potrzeb, wsparcie psychologiczne, piękne, spokojne otoczenie oraz, w razie potrzeby, możliwość konsultacji lekarskiej – wyjaśnia Marcin Seretny, dyrektor małkowickiej placówki.

– Na reszcie udało się stworzyć miejsce, które będzie służyć rodzinom zatroskanym i obciążonym opieką domową nad bliskimi – mówi ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Są często bardzo zmęczone tą opieką, ale nie mają kogo poprosić o wsparcie. Dla nich taka oferta będzie nie tylko czasem odpoczynku, ale i zebrania sił, by znów mogli zająć się tymi, których kochają.-

– Mówiąc potocznym językiem, mieszkanie wytchnieniowe oferuje wakacje dla osób, które opiekują się osobą niepełnosprawną przez 365 dni w roku – dodaje starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki. – Dzięki takiemu rozwiązaniu rodziny będą mogły na przykład wyjechać na odpoczynek na tydzień czy dwa. Program ministerialny przewiduje 14 dni, my, jako powiat wrocławski, dołożyliśmy jeszcze 7 dni – tak że w sumie maksymalnie 21 dni w ciągu roku taka opieka może być danej osobie tu zapewniona.

Ta forma pomocy nie jest przeznaczona dla osób wymagającymi m. in opieki paliatywnej, – Nie będziemy mogli się zająć osobami wymagającymi korzystania ze specjalistycznego sprzętu medycznego czy osobami z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają stałego nadzoru lekarza psychiatry – wylicza M. Seretny.

Do dyspozycji podopiecznych są 2 pokoje dwuosobowe i jeden pokój jednoosobowy z łazienkami, każdy wyposażony w telewizor. Minimalny okres pobytu to 3 dni, a maksymalny 21 dni w roku. Caritas jako realizator zadania nie pobiera żadnych opłat z tytułu sprawowanej opieki.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, które kwalifikuje daną osobę do tej formy opieki. Kontakt:  ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869, e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl.

Program realizowany jest do końca roku. Opieka sprawowana jest w Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach (ul. Klasztorna 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel. (71) 79 30 184; e-mail: sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl).

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

oraz ze środków otrzymanych od Powiatu Wrocławskiego.