Serdecznie zapraszamy do udziału  w koloniach, które organizuje Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Miejscem wyjazdu jest położona na morzem Ulinia koło Łeby.

 

Pierwsze dwa turnusy Letniej Akcji Kolonijnej odbędą się w terminach :

I turnus: wyjazd 24.06 ( niedziela), godz. 22:00;

powrót 7.07 (sobota) godz. około 17:00-19:00

II turnus: wyjazd 7.07 (sobota) godz. 22:00;

powrót 20.07 (piątek) godz. około 17:00-19:00

Koszt dwutygodniowego pobytu  nad morzem wynosi 700 zł.

TURNUS SKC Szkolne Koła Caritas wyjazd 2.08 (czwartek) godz.22:00

powrót 15 sierpnia (środa) godz. około 17:00-19:00

koszt dla wolontariuszy SKC 500 zł .

Dla wolontariuszy przewidujemy wycieczki i wizyty w miejscach pamięci narodowej.

Jednocześnie zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w turnusie SKC jako wychowawcy – za wynagrodzeniem.

Turnus SKC na osobnych warunkach rekrutacji.

Prosimy  jak najszybciej rozpoznać potrzebę i możliwości parafii i podać wstępną deklarację rezerwacji miejsc do 30 marca 2018 roku. Karty kolonijne dzieci będzie można składać w późniejszym terminie.  Kolejne terminy dotyczące organizacji kolonii będą podawane  na stronie internetowej.

Czekamy na zgłoszenia!

Telefon: 662 210 871

Prosimy dzwonić :

  • poniedziałek godz: 8:00 – 10:30
  • wtorek godz: 8:00 – 10:30
  • środa godz: 15:00 – 18:00
  • czwartek godz: 15:00 – 18:00
  • piątek godz: 9:00 – 10:30

Osobisty kontakt z koordynatorem kolonii jest możliwy w piątki w godzinach 9:00 – 10:30 w siedzibie Caritas we Wrocławiu, ul. Katedralna 7.

Mail:  kolonia@wroclaw.caritas.pl

Koordynatorem Letniej Akcji Kolonijnej 2018  jest Ewa Węgielska

W ośrodku może wypoczywać jednocześnie 84 dzieci. Miejsca noclegowe są rozmieszczone w kilkuosobowych domkach usytuowanych na wznoszącym się terenie. Osobno są ulokowane kabiny z natryskami i sanitariaty. Działająca na miejscu kuchnia oferuje  świeże, gotowane, domowe posiłki. Na terenie ośrodka mieszczą się boiska oraz zieleń przeznaczona do gier, zabaw i rekreacji. Dodatkowo wyznaczone jest miejsce z przeznaczeniem na ognisko.

Informacja o miejscu zbiórki i godzinie wyjazdu zostanie podana wraz z regulaminem i kartami kolonijnymi dzieci.

Zasady rekrutacji:

  1. Na kolonie przyjmowane są przede wszystkim dzieci z rodzin objętych opieką Parafialnego Zespołu Caritas, przyparafialnej grupy charytatywnej lub innych instytucji działających na rzecz dzieci.
  2. Uczestnikami turnusów wakacyjnych mogą być dzieci w wieku od 7 do 15 lat z terenu archidiecezji wrocławskiej, których sytuacja rodzinna, finansowana lub społeczna uniemożliwia ich rodzicom zorganizowanie im wypoczynku letniego.
  3. W turnusach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice zadeklarują, że będą przeżywać czas odpoczynku na zasadach regulaminu i programu realizowanego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
  4. Na kolonię może pojechać dziecko, które nie ma poważnych problemów zdrowotnych.
  5. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną dzieci z rodzin najuboższych, które nie uczestniczyły dotąd w koloniach Caritas.

Letnia Akcja Kolonijna