W Oławie odbył się Poranek Żonkilowy, czyli uroczysty finał konkursu plastycznego organizowanego pod hasłem “Sercem z Hospicjum”.  Poranek Żonkilowy to uroczyste zakończenie konkursu plastycznego organizowanego corocznie przez hospicjum domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Oławie. Uczniowie z Oławy i okolic prezentują swoje talenty i wyrażają swoje wewnętrzne przeżycia poprzez sztukę, dzieląc się nią jako formą pomocy osobom terminalnie chorym. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było “Sercem z Hospicjum”.

Konkurs skierowany był do trzech grup wiekowych, a jury oceniało prace, biorąc pod uwagę nie tylko walory artystyczne, ale również przekaz emocjonalny i zaangażowanie w temat. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni upominkami i wejściówkami do instytucji kulturalnych i sportowych, ufundowanymi przez sponsorów.

Pracownicy i wolontariusze Hospicjum Domowego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Oławie co roku zapraszają uczniów szkół do podzielenia się swoimi impresjami dotyczącymi cierpienia, bólu, ale i nadziei, oraz gestów solidarności. Robią to młodzi artyści w swoich pracach plastycznych, pokazując, że nawet w chorobie i trudnym położeniu możemy liczyć na solidarne gesty zarówno od młodych ludzi, jak i dorosłych.

Podczas gali konkursu uczennice ze Szkoły Wokalnej Izabeli Smoleń zaprezentowały swoje interpretacje utworów polskich i zagranicznych. Burmistrz Oławy, Tomasz Frischmann, wraz z Wioletą Suseł, kierownikiem Centrum Opieki Medycznej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, wręczali nagrody laureatom konkursu plastycznego. Urząd Miasta Oławy ufundował dla wszystkich uczestników poczęstunek,

Uczestnicy zaprezentowali prace na temat hasła “Sercem z Hospicjum”. Oceniały je dwie plastyczki, biorąc pod uwagę nie tylko estetykę, technikę i artystyczne wrażenie, ale również treść niesioną w  wykonanych przez dzieci i młodzież pracach. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe, w każdej z tych kategorii przyznano zarówno wyróżnienia, jak i pierwsze, drugie i trzecie miejsca.

– Na pewno nie jest łatwo brać udział w konkursach, w których trzeba wyrazić swoje wnętrze- mówił ksiądz Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. -Warto podkreślić, że ta młodzież dostrzega świat nie tylko przez pryzmat własnych oczekiwań i potrzeb, ale także zauważa potrzeby innych ludzi. Potraficie dostrzec świat zarówno z jego radościami, jak i troskami i smutkami – zaznaczył dyrektor.

Na koniec wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na Marsz Żonkilowy. Odbędzie się on w tym roku w piątek, 17 maja, wokół rynków Oławy. Marsz Żonkilowy – finał akcji „Pola nadziei” – tradycyjnie obejmie oławski rynek, a wezmą w nim udział placówki oświatowe, które współpracują z hospicjum. Celem Marszu jest propagowanie idei hospicyjnej w społeczności lokalnej i zachęcanie do wolontariatu na rzecz hospicjum.

Wszystkie szkoły wspierające z Hospicjum Domowe oraz te, w których odbywają się warsztaty prowadzone przez wolontariuszy i personel medyczny hospicjum, serdecznie zapraszamy.

 

W konkursie udział wzięło 67 osób z 15 szkół z Oławy i okolic. Dla wyróżnionych artystów ufundowane zostały upominki rzeczowe oraz wejściówki do instytucji kultury i sportu.

Nagrodzeni

Kl. I-IV:

  1. Iga Mąkowska 1a SP 5
  2. Inga Wałcerz 1b SP 6

III. Daria Zabłocka 4b SP 3

wyróżnienie Natalia Jurek 4a SP 3

 

Kl. V-VIII:

  1. Zofia Zaręba 6b SP Marcinkowice
  2. Wioleta Stańko 8b SP Marcinkowice
  3. Agata Gwizdalska 6a SP 3

III. Gabriela Połchowska 5b SP 5

III. Antonina Szuturma 5b SP 3

 

Szkoły średnie:

  1. Ewa Kłosowska 1c LO
  2. Jagoda Rogowska 3d ZS im Zjedn. Europy

III. Weronika Giza 3c Technikum ZS im Zjed. Europy

Sponsorzy:

– Aneta i Piotr Rajewscy – właściciele hurtowni papierniczej Liberty w Oławie
– lekarze dentyści Łukasz Zawada i Jacek Słomiński, którzy wspierają nas od lat

Dziękujemy pani dyrektor Centrum Sztuki Annie Ślipko za wejściówki do kina oraz  panu prezesowi Basenów Miejskich „Termy Jakuba” Zbigniewowi Szwarcowi za wejściówki na basen.

Pizzerki wykonał Zakład Aktywności Zawodowejprowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie,

Pragniemy również bardzo podziękować gościnnym gospodarzom tego obiektu za okazaną pomoc – pani Dyrektor Annie Ślipko, pani Elżbiecie Poliświat, Panu Radosławowi Florczykowi, który ogromnie pomógł nam w przygotowaniu wystawy  oraz panu Waldemarowi Trzasce, który czuwał nad jakością dźwięku i obrazu.