8 i 9 maja we Wrocławiu odbył się Samorządowy Okrągły Stół tworzący rekomendacje do zmian prawnych w związku z przybyciem do Polski ponad 3 milionów uchodźców z Ukrainy. Tworzyło je ponad 120 ekspertów, samorządowcy, przedstawiciele rządu, kancelarii Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu.

Jednym z 52 obradujących był ks. prof. Janusz Balicki, kierownik Katedry Polityk Publicznych oraz Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kapłan jest członkiem rady Episkopatu Polski ds. Migracji.

W swym wystąpieniu przytaczał dane zawarte w raporcie Caritas Polska – Liczba dzieci, w tym sierot, objętych przez Caritas opieką i wsparciem edukacyjnym, to blisko 2,5 tys., przy czym ośrodki Caritas przyjęły już ok. 700 dzieci i opiekunów z ewakuowanych ukraińskich domów dziecka i zakładów rehabilitacyjnych. Zaznaczył ksiądz profesor i dodał – Część dzieci z chorobami i różnymi rodzajami niepełnosprawności, została relokowana do specjalistycznych placówek w Polsce i za granicą.- zwrócił również uwagę na skalę transportów jakie Caritas wysyła do Ukrainy. Zawierały one m.in. żywność i środki higieniczne, zaopatrzenie medyczne, w tym leki, wózki inwalidzkie, generatory prądu i wiele innych potrzebnych na miejscu artykułów. W swoim wystąpieniu opierał się na danych zebranych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza, który przeprowadził badania zakresu i skali udzielanej pomocy uchodźcom z Ukrainy.