Rozpoczyna się Nowy Rozdział: Termomodernizacja Centrum Osób Niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach.

W Dobroszycach, rozpoczyna się ważny projekt mający na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami. Centrum Osób Niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przystąpi do termomodernizacji swojego budynku, a to wszystko dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Briefing prasowy, na którym ogłoszono plany termomodernizacji, odbył się w obecności abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, który wyraził radość z tej inicjatywy i podkreślił, że współpraca pomiędzy Kościołem a państwowymi instytucjami ma istotny wpływ na realizację ważnych projektów. – W ostatnich latach wiele mówi się w Kościele o ochronie środowiska i poprawie jakości życia człowieka. Myślę, że te prace termomodernizacyjne, które za moment się rozpoczną, wpłyną też na poprawę jakości życia tych, którzy w tym miejscu mieszkają, pracują i się uczą – mówił arcybiskup. Przypomniał też o trosce o nasz dom- Ziemię, o której tak często mówi papież Franciszek.

Ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, podkreśla, że celem termomodernizacji jest nie tylko oszczędność energii, ale także poprawa jakości życia podopiecznych. W Centrum funkcjonują trzy placówki, w tym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z internatem, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dom Opieki, oferując kompleksową opiekę dla osób z różnymi stopniami niepełnosprawności.

Projekt o pełnej nazwie “Zmniejszenie zużycia energii w budynku Centrum Osób Niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach, ul. Stawowa 23, poprzez realizację kompleksowych usprawnień (tj. robót termomodernizacyjnych z zastosowaniem OZE)” skupia się na wprowadzeniu nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski, podkreśla znaczenie projektu z perspektywy ekologii. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, budynek Centrum stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, a oszczędność energii będzie osiągana dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Obejmujące projekt prace będą miały bezpośredni wpływ na życie prawie 200 osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z usług Centrum Caritas. W ramach inicjatywy planowane są różnorodne prace, obejmujące m.in. instalację fotowoltaiczną, modernizację systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż pompy ciepła, ocieplenie dachu, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych.

Warto podkreślić, że prace te nie tylko przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców Centrum, ale również wpisują się w ideę ochrony środowiska. Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak instalacja fotowoltaiczna czy pompy ciepła, projekt zmierza do zredukowania emisji CO2 do atmosfery, stanowiąc tym samym ekologiczną odpowiedź na współczesne wyzwania.

Projekt termomodernizacji Centrum Osób Niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Wrocławskiej to nie tylko krok w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej, ale również dowód troski o godne życie i wsparcie dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

W tym budynku ulokowane są aż trzy placówki służące osobom z niepełnosprawnościami. Najmłodszymi zajmujemy się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy z internatem- to oznacza że dzieci z niepełnosprawnościami ,w tym ze spektrum autyzmu, są pod naszą opieką 7 dni w tygodniu.

Prowadzimy też Warsztat Terapii Zajęciowej gdzie dorośli z niepełnosprawnościami są przywożenie ze swoich domów i ucząc się, samodzielności i samoobsługi, ale też prostych prac, mających podnieść ich kwalifikacje zawodowe.

W końcu na najwyższych piętrach umiejscowiony jest Dom Opieki, gdzie dorośli i często starsi niepełnosprawni mieszkają objęci troskliwą opieką naszego personelu.