– Opieka wytchnienia polega na tymczasowym przekazaniu troski o swoich bliskich dotkniętych niepełnosprawnością profesjonalnemu personelowi -wyjaśnia  ks. Dariusz Amrogowicz, Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – W ten sposób otrzymujemy czas na podreperowanie swojego zdrowia, załatwienie zaległych spraw, odbudowę relacji rodzinnych czy remont mieszkań, albo po prostu na wypoczynek po całorocznej trosce o naszych najbliższych – wylicza dyrektor.

– Pobyt jest bezpłatny  – podkreśla Roman Potocki, Starosta Wrocławski – Cały koszt zadania to 400 tys. z czego 310 tys. to środki Powiatu Wrocławskiego a pozostałe środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Z pobytu można skorzystać od 3 do 21 dni w dwóch pokojach, które zostały do tego przygotowane w ośrodku w Małkowicach. – wyjaśnia starosta.

– Często bywa tak, że osoby sprawujące opiekę nad swoimi bliskimi, dotkniętymi niepełnosprawnościami, boją się, że to zostanie źle odebrane. Ale ten czas chyba powoli mija i musimy pamiętać, że jeżeli się nie zatroszczymy się o siebie, to kiedyś nie będziemy mieli sił, zdrowia, możliwości do kontynuowania opieki nad naszymi najbliższymi.- podkreśla Marcin Seretny, Dyrektor Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach.

Ośrodek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach ma już wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami. Prowadzony jest tam Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Dom Opieki oraz warsztat Terapii Zajęciowej. W ubiegłym roku realizowaliśmy również zadanie z opieki wytchnieniowej. W  jej ramach podopieczni mają zapewnioną opiekę pielęgniarek, opiekunek, całodobowe wyżywienie i środki, które są niezbędne do codziennego życia czy utrzymania higieny. Dodatkową formą wsparcia, które zapewnia ośrodek jest też wsparcie psychologiczne. Podopieczni będą mogli skorzystać z rozmów, zajęć indywidualnych lub grupowych z psychologiem.

Informacje o potrzebnych dokumentach i wnioskach można uzyskać w ośrodku, dzwoniąc pod tel.: 71-79-30-184, a także dzwoniąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które jest zleceniodawcą tego zadania i będzie wydawać decyzję o przyznaniu tej opieki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl