Dla kogo ta propozycja?

Skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują opiekę nad osobami z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy są również mieszkańcami powiatu wrocławskiego.

Czemu ma służyć ten rodzaj wsparcia?

Opieka wytchnieniowa służyć ma opiekunom, rodzicom, aby oni znaleźli dla siebie chwilę wytchnienia, czyli mogli powierzyć placówkom, ośrodkom, które specjalizują się w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami swoich podopiecznych, swoje dzieci, krewnych, po to, aby oni sami mogli w tym czasie załatwić swoje sprawy np. zdrowotne czy urzędowe. To jest czas dla nich, żeby mogli odetchnąć od codziennej, żmudnej opieki, która wymaga dużo zaangażowania, sił i poświęceń.

Czy mogę oddać bliską mi osobę pod opiekę innych?

W naszym społeczeństwie istnieje przekonanie, że to my za wszelką cenę musimy opiekować się naszymi bliskimi, podopiecznymi. Oczywiście, to wynika z naszej natury, nie mniej jednak zachęcam, aby skorzystały z tego czasu, który mogą poświęcić dla siebie. Często osoby, które sprawują tę opiekę, zapominają o sobie. O tym, że one też muszą dbać o swoje zdrowie, bo jak one je utracą, jak to zdrowie się pogorszy, to wtedy nie będzie miał się kto zająć ich podopiecznymi, ich dziećmi, członkami rodzin. Więc musimy zawsze pamiętać, żebyśmy dbali o siebie i to nie jest egoistyczne podejście, to jest wręcz podejście, które wynika z naszego zatroskania.

Na jak długo można powierzyć naszych bliskich?

Zadanie publiczne jest realizowane zarówno ze środków funduszu solidarnościowego, jak i środków własnych powiatu wrocławskiego. W ramach programu osoby mogą skorzystać z 14 dni opieki w ramach środków z funduszu solidarnościowego. Dodatkowo powiat rozszerzył ofertę o 7 dni, czyli łącznie maksymalnie osoby mogą skorzystać z 21 dni opieki, ale minimalnie z 3.

Kim nie możemy się zaopiekować?

Nie będziemy mogli się zaopiekować osobami wymagającymi opieki paliatywnej, osobami, które korzystają ze specjalistycznego sprzętu medycznego lub wysokospecjalistycznego leczenia, a także osobami, które są zaburzone psychicznie i wymagają stałego nadzoru lekarza psychiatry.

Ile za to trzeba zapłacić?

Jako realizator zadania nie będziemy pobierać żadnych opłat z tytułu wykonywanej opieki. Po stronie rodziny, która będzie oddawała pod nasze skrzydła swoich bliskich, jest przygotowanie dokumentów, które są niezbędne po to, żeby ta opieka mogła być przyznana, a także zapewnić na czas pobytu niezbędne leki, które podopieczni zażywają na co dzień.

Gdzie można się zapisać?

Informacje można uzyskać w ośrodku, dzwoniąc pod tel.: 71-79-30-184, a także dzwoniąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które jest zleceniodawcą tego zadania i będzie wydawać decyzję o przyznaniu tej opieki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

Co oferujemy?

Ośrodek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach ma już wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami, mamy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Dom Opieki. W ubiegłym roku realizowaliśmy również zadanie z opieki wytchnieniowej. W ramach opieki wytchnieniowej nasi podopieczni mają zapewnioną opiekę pielęgniarek, opiekunek, całodobowe wyżywienie i środki, które są niezbędne do codziennego życia, utrzymania higieny tych osób. Dodatkową formą wsparcia, które zapewnia ośrodek jest też wsparcie psychologiczne. Podopieczni będą mogli skorzystać z rozmów, zajęć indywidualnych lub grupowych z psychologiem.

Jeżeli chodzi o ubiegłoroczną edycję opieki wytchnieniowej skorzystało z niej ponad 20 osób.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – ulotka informacyjna – >>POBIERZ<<