Droga Krzyżowa Chorych i Niepełnosprawnych

ARCHIKATEDRA WROCŁAWSKA 31Marca 2023r.

 

 

WSTĘP: Cierpienie, choć niezawinione, trudne do przyjęcia i często bardzo bolesne – ma sens, ponieważ przemienia oblicze świata. Potwierdza tę prawdę życie Pana Jezusa, Jego Matki i wielu innych ludzi, na których drodze stanął On – Miłość Miłosierna. Cóż stałoby się z ludzkością, gdyby Jezus nie wypełnił woli Ojca, nie przyjął krzyża i nie umarł na nim? Cóż świat uczyniłby, gdyby zabrakło Maryi, wypełniającej w swoim życiu to, co ukazał jej Anioł? Jak potoczyłyby się losy świata, gdyby nie ofiara wielu świętych i męczenników?

 

STACJA I

Pan Jezus na śmierć skazany

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Piłat wydając niesłuszny wyrok, skazał Pana Jezusa na śmierć. Bóg-Człowiek mógł odrzucić niesprawiedliwie wydany na siebie wyrok i uniknąć haniebnej śmierci, ale z miłości do stworzenia tego nie uczynił. Dzięki temu, że złożył swe życie w ofierze, Jego cierpienie osiągnęło wymiar zbawczy.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA II

Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus na swoje poranione i obolałe ramiona wziął ciężki krzyż. Przyjął go z miłością, pomimo, że był bez winy. Z całą pewnością to nie On powinien go nieść.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA III

Pan Jezus upada po raz pierwszy

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus upał pod ciężarem krzyża, gdyż wysiłek jakiego się podjął był wielki. Zbawiciel był wyczerpany urąganiami i okrutnymi żartami, a także konsekwencjami wcześniejszych wydarzeń: biczowaniem i koronowaniem cierniem.

Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IV

Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Na drodze bolesnej Jezusa, stanęła Jego Matka – Maryja. Można by powiedzieć, iż Miłość spotkała Miłość. On – Bóg Człowiek, pełen heroicznego poświęcenia, mający wkrótce umrzeć za swoje ukochane dzieci, spotkał Ją pełną bólu, w sposób doskonały wypełniającą wolę Ojca.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA V

Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi dźwigać krzyż

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Zmuszono Szymona do pomocy przy niesieniu krzyża. Jezus przyjął ten gest ze strony człowieka, choć czyn ten był pozbawiony miłości. Szymon za pomoc jakiej udzielił Synowi Bożemu, został wynagrodzony.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

 STACJA VI

Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Weronika w akcie miłosierdzia otarła twarz Jezusowi. Wystarczył jeden niewielki uczynek miłości okazany przez człowieka, żeby spłynęła wielka łaska dla całej ludzkości – oto na chuście odbiło się Najświętsze Oblicze Zbawiciela, niezwykły dar dany światu – na kawałku materiału ukazało się prawdziwe odbicie Miłości.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

 STACJA VII

Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Jezus upadł pod ciężarem krzyża, On – Świętość Najświętsza, lecz po chwili powstał, żeby wyruszyć w dalszą drogę, aby się wykonało to, co się miało wykonać.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Pan nieba wypowiedział proroctwo dotyczące tych, którzy zadali Mu cierpienie, ale zwrócił także uwagę na nędzę człowieka uwikłanego w grzech.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

 STACJA IX

Pan Jezus upada po raz trzeci

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus upadł po raz trzeci, ale ponownie się podniósł. Król Miłości zawsze odnosi zwycięstwo, nawet jeśli się wydaje, że tak się nie stanie. Zło ma zawsze ograniczony czas i w odpowiednim momencie zawsze zostaje pokonane przez moc z wysoka.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

 STACJA X

Pan Jezus obnażony z szat

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

 

Trudno rozpoznać tę poranioną, zakrwawioną i umęczoną osobę, ale… to jest Miłość – Ona przybrała postać kogoś wzgardzonego i wyszydzonego i choć brutalnie zdarto z Niej szaty, to przyodziała się w małość, kruchość i pokorę.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XI

Pan Jezus przybity do krzyża

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Okrutni oprawcy przybili Zbawiciela do krzyża. Jego ręce nie mogą już błogosławić, a nogi nie mogą kroczyć drogą prowadzącą do grzeszników, chorych i złamanych na duchu. Pomimo to myśli Jezusa jeszcze się koncentrują na Jego dzieciach, w chwili, kiedy wypowiada słowa: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XII

Pan Jezus umiera na krzyżu

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Wykonało się… Najczulsze Serce Zbawiciela, Serce, które tak bardzo ukochało, przestało bić… Tam, gdzie umierała NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ, zaćmiło się słońce i ciemności spowiły ziemię. Nie mogło być inaczej, ponieważ życie bez miłości jest ciemnością.

 Któryś za nas cierpiał rany…

 STACJA XIII

Pan Jezus zdjęty z Krzyża

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

  Cierpienie Matki, trzymającej w objęciach martwe dziecko, musiało być ogromne. Co czuło serce Matki, kiedy z bliska zobaczyła z jakim okrucieństwem zadawano rany Jej synowi? …A Twoją duszę miecz przeniknie….

 

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XIV

Pan Jezus złożony w grobie

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wierni: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ciało Naszego Pana zostało złożone do grobu, ale to nie koniec, ponieważ prawdziwe życie nigdy się nie kończy na śmierci, ale zmierza do czegoś więcej, do ZMARTWYCHWSTANIA.

 

Któryś za nas cierpiał rany…

  

 

Zakończenie Ksiądz : Zobacz Drogi Bracie i Droga Siostro jak cierpiał Jezus – On Miłość Najwierniejsza i Najczulsza. Czyż więc Zbawiciel, w którego życie zostało wpisane tak wielkie cierpienie nie zrozumie Ciebie na Twojej drodze krzyżowej? Czyż nie będzie chciał Cię przytulić do swojego Najświętszego Serca i powiedzieć: Dziecię moje najmilsze, jestem z Tobą każdego dnia, kocham Cię całym sercem, jesteś moim szczególnie umiłowanym dzieckiem, szczególnie, ponieważ dźwigasz na swoich ramionach ciężki krzyż. Pamiętaj, dziecko moje, jeśli będziesz mi wierne , Twój krzyż w przyszłości także przemieni się w ZMARTWYCHWSTANIE.