Mariusz Stramski jest nauczycielem przedmiotów technicznych w Zespole Szkół na ul. Borowskiej oraz w Technikum nr.18 we Wrocławiu. Zakładając w obu placówkach koła Caritas chce przekazywać młodym swoje doświadczenie i budować w nich szacunek dla każdego człowieka.

-Widzę codziennie w szkole, jak młodzi ludzie w naszym zabieganym, skomputeryzowanym świecie łatwo zapominają o potrzebie pomagania innym- mówi nauczyciel- Chcemy przez różne inicjatywy pokazywać, że niekoniecznie ten, który ma mniej jest kimś gorszym, ale że warto wyciągnąć do niego pomocną rękę. – podkreśla.

Sam udziela się w Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Pomagał choćby w przygotowywaniu paczek dla seniorów. Wtedy przyszedł mu pomysł na zaszczepienie takich idei wśród młodych:

– Budujące jest to, że mimo wszystko bardzo wielu z naszych uczniów odkrywa w sobie tą chęć pomagania. – mówi  z dumą – Z naszą młodzieżą staramy się wspomagać wszelkie inicjatywy organizowane przez Caritas, jak choćby przygotowywanie i rozwożenie paczek dla potrzebujących. – wyjaśnia nowy opiekun SKC.

Dla osób młodych współpraca z Caritas może być bardzo pouczająca. – W szkole nie tylko zdobywamy wiedzę z określonych przedmiotów, ale uczymy się tam również zasad życia społecznego – wylicza Robert Jadwiszczak, diecezjalny koordynator Szkolnych Kół Caritas – Wolontariat uczy umiejętności współpracy i odpowiedzialności, rozwija inicjatywę, pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły. – dodaje.

Jednak podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły. Zadania Koła wynikają z przykazania miłości bliźniego, które odnosi się do każdego człowieka. Poprzez swoją działalność Koła uwrażliwiają dzieci i młodzież na potrzeby drugiego : bezradnego, dotkniętego chorobą, ubóstwem  i cierpieniem.

Wolontariusze w SKC bacznie obserwując swoje otoczenie najczęściej kierują swoją pomoc do potrzebujących kolegów z klasy, ze szkoły, ale również rówieśników z otoczenia czy też osób starszych . Wolontariusze często sami wychodzą z inicjatywą przeprowadzenia swoich akcji na konkretny cel, oprócz tego włączają się w akcje ogólnopolskie Caritas, a ich głównym celem jest szerzenie idei bezinteresownej pomocy wśród rówieśników.

Obecnie na terenie archidiecezji wrocławskiej działa 55 Szkolnych Kół Caritas.