Ogłoszona przez naszego arcybiskupa Józefa Kupnego propozycja „parafialnej tarczy antykryzysowej” jest dla nas wszystkich gorącą zachętą do jeszcze aktywniejszego zaangażowania w dzieła miłosierdzia w parafiach.

To bardzo konkretna propozycja do wzięcia odpowiedzialności i we współpracy z osobami świeckimi zbudowania wokół parafii środowiska ludzi mądrych i zaangażowanych, którzy swoim zapałem i doświadczeniem będą mogli wspierać lokalne środowisko, nie tylko materialnie – wyjaśnia ks. Dariusz Amrogowicz, Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dysponuje skutecznym narzędziem, które może być odpowiedzią i pomocą w przezwyciężaniu problemów dotykających naszych wiernych. W niemal 120 parafiach funkcjonują Parafialne Zespoły Caritas – grupy ludzi zaangażowanych, formowanych, pełnych zapału i doświadczenia. Zachęcamy, aby na bazie powstających obecnie inicjatyw odnowić istniejące zespoły, wprowadzając do nich nowych wolontariuszy, a tam, gdzie jeszcze takie grupy nie powstały, prosimy o ich utworzenie.

– W wielu parafiach w czasie pandemii powstało szereg inicjatyw wolontariackich i pomocowych. Nie możemy zmarnować tego daru dla parafii, dla Kościoła. Te osoby odkryły w sobie Talent, gotowość do działania i chęć podjęcia wyrzeczenia. Było by wspaniale, gdyby ich zaangażowanie nie wygasło lecz pozwoliło zbudować coś trwałego, służącego dłużej i większej liczbie osób – zachęca Robert Jadwiszczak, diecezjalny koordynator wolontariatu.

Tylko za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas można skierować do parafii środki z różnorodnych ogólnopolskich akcji Caritas, tj. #PomocDlaSeniora (50 tys. zł na paczki żywnościowe w naszej archidiecezji w kwietniu br.), jak i archidiecezjalnych (120 tys. zł na wypoczynek wakacyjny w roku 2019). Działania z logo Caritas pozwalają m.in. na uzyskanie artykułów spożywczych z „Banku Żywności”, a stała formacja członków przyczyni się do budowania w parafii zaangażowanego wolontariatu.

– Czasami potrzebna jest inicjatywa od osób świeckich, aby pobudzić parafię. W wielu księżach proboszczach jest chęć działania ale też rodzi się obawa czy znajdą się chętne osoby, które odpowiedzialnie dalej poprowadzą całe przedsięwzięcie. Zaangażowanie w różnorodne projekty pomaga zdobyć środki finansowe i materialne na prowadzenie działalności, ale wymaga też pewnego podsumowania i przygotowania sprawozdania kończącego akcję. To nie są skomplikowane dokumenty, chcemy jednak być transparentni i wykonywać swoją misję ewangeliczną w prawdzie – podkreśla Paweł Trawka, rzecznik Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

– Formalne zgaszenie działalności nowego Parafialnego Zespołu nie jest trudne, wystarczą chęci podjęcia wspólnego dzieła księdza proboszcza i parafian. Takie zaangażowanie może naprawdę pobudzić cała wspólnotę, czego mamy bardzo wiele przykładów. Z drugiej strony widzimy również konieczność odnowienia i przyjęcia nowych członków do istniejących czasami już tylko formalnie zespołów. Dlatego ta zachęta do odnowienia lub utworzenia żywych, pełnych ewangelicznego zapału, Parafialnych Zespołów Caritas. – konkluduje ksiądz Amrogowicz.

Więcej szczegółów można znaleźć:
http://wroclaw.caritas.pl/wolontariat/parafialne-zespoly-caritas/

Pomocą służy :
Diecezjalny koordynator Parafialnych Zespołów Caritas
Robert Jadwiszczak
Tel. 662217292
rjadwiszczak@wroclaw.caritas.pl