Wesprzyj walkę z epidemią

 

 

Zobacz zapis konferencji:

https://www.facebook.com/watch/?v=2972446449509235

 

W Niedzielę Zmartwychwstania otrzymaliśmy informację o wynikach testów przeprowadzonych wśród wszystkich 29 podopiecznych przebywających w Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach i 8 osób personelu. Wyniki pozytywne w kierunku zakażenia koronawirusem SARS – CoV – 2 zostały stwierdzone u 18 osób, którymi się opiekujemy w Dobroszycach oraz u 6 pracowników. Wszyscy nasi podopieczni czują się dobrze. Nie mają żadnych objawów tj. podwyższonej temperatury czy kaszlu lub problemów z oddychaniem mimo, że każdy z nich cierpi na szereg współistniejących dolegliwości.

Osoby zarażone zostały oddzielone od osób zdrowych, przebywają w innej części budynku i otoczone są opieką przez personel ośródka.

Spośród podopiecznych jedna osoba hospitalizowana w szpitalu w Oleśnicy została skierowana do jednoimiennego szpitala we Wrocławiu. Jej stan jest ciężki ale stabilny, ponieważ od wielu lat cierpi na niewydolność oddechową. Również jeden z naszych pracowników, ze względu na stwierdzoną podwyższoną temperaturę został skierowany do szpitala w Oleśnicy, a stamtąd przetransportowano go do szpitala we Wrocławiu. Jego stan jest dobry.

Z powiatowego Centrum Kryzysowego do Domu Opieki zostało przekazane 20 jednorazowych przyłbic, 20 kombinezonów i 200 maseczek. Te środki pozwolą nam zabezpieczyć placówkę przez kilka najbliższych dni. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie wrocławskiej Caritas jednorazowych środków ochrony osobistej tj. maseczek, przyłbic i kombinezonów oraz rękawiczek. Materiały można dostarczać do biura Caritas we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 7. Można nas również wspierać finansowo.

Pomimo zaistniałej sytuacji ośrodek bez zakłóceń realizuje swoje zadania wobec osób będących pod naszą opieką. Ich dobro i zdrowie są dla nas zadaniem priorytetowym.

W domu od dnia 6 marca wprowadzono rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. Wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin, zakaz wyjść czy wyjazdów poza placówkę. Zamknięto wszystkie inne formy pomocy, jakie były świadczone w budynku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach.

12 marca br. zawieszone zostały zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej natomiast 16 marca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, aby zredukować jakiekolwiek zewnętrzne kontakty osób będących pod naszą opieką.

Dom Opieki w Dobroszycach jest placówką pobytu stałego, o zasięgu ponadlokalnym, w której obecnie przebywa 30 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających całodobowej opieki.