22 grudnia dzieci  z rodzin objętych pomocą  Wrocławskiej Caritas  spotkały się ze świętym Mikołajem, który obdarował je Bożonarodzeniowymi prezentami. W spotkaniu uczestniczył również Metropolita Wrocławski ksiądz arcybiskup Józef Kupny, który życzył dzieciom i ich rodzicom.

Paczki zostały przygotowane dzięki ogromnej hojności i szczodrobliwość dzieci ze Szkolnych Kół Caritas, szkół katolickich oraz placówek edukacyjnych, które wzięły udział w akcji „Nasza paka”.  Szkoły, nauczyciele, dzieci i rodzice zostali poproszeni aby na mikołajki zrobić prezent najmłodszym z rodzin dotkniętych różnego rodzaju ubóstwem. Efekt okazał się nadzwyczajny. Setki paczek zasypały pracownię pomocników Świętego Mikołaja. Prezentów było tak wiele, że o pomoc poprosiliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, który przekazał nam zapotrzebowanie na paczki dla rodzin będących pod opieką tej instytucji. Daje to gwarancję, że paczki trafią do dzieci, które na święta nawet nie zaglądają pod choinkę, bo często już utraciły nadzieję na możliwość otrzymania świątecznego upominku.

Empatii, wrażliwości na słabszych oraz umiejętności dzielenia trzeba uczyć się od najmłodszych lat. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wraz ze  szkołami Dolnego Śląska uczą najmłodszych tych ważnych cech, które pomagają w budowaniu społeczeństwa wrażliwego na potrzeby każdego człowieka. Służą temu akcje takiej jak „Nasza paka” i zaangażowanie dzieci jako wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas.  W Archidiecezji Wrocławskiej ponad 700 wolontariuszy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych działa w 48 kołach. Każdego roku powstają też nowe.