Prezentacja Szkolnych Kół Caritas na WDD 2018

W dniu 29 sierpnia, w trakcie trwania tegorocznego wydarzenia jakim jest sympozjum Wrocławskich Dni Duszpasterskich, wrocławska Caritas zagościła w auli Papieskiego Wydziału Papieskiego.

 

 

Prezentacje działań Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, a w szczególności Szkolnych Kół Caritas dla zebranych uczestników warsztatów WDD, przeprowadziły panie:  mgr Daria Smoła oraz  mgr Justyna Pacholik. Obie panie od 8 lat w ciągu roku szkolnego, prowadzą jako Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im.Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach, pełniąc funkcje Opiekuna.

 

Szkolne Koła Caritas to grupy dziewcząt i chłopców, którzy już od najmłodszych lat czują potrzebę i spełniają się w roli wolontariusza. W chwili obecnej Koła działają w 46 szkołach: podstawowych/gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz w 2 szkołach specjalnych. Łącznie najmłodszą strukturę wolontariatu Caritas tworzy około 700 uczniów w ciągu roku szkolnego.

Prelegentki wskazały że u podstawy działalności wolontariatu uczniowskiego, leży wypracowanie w młodym człowieku woli i chęci by w Mocy Bożego Ducha, uformowała się w nim postawa, w której drugi człowiek jest dostrzegany w swoich potrzebach i  w miarę możliwości należy temu zaradzić. Znaczna  część prezentacji została wypełniona treściami dotyczącymi konkretnych już przeprowadzonych samodzielnie lub we współpracy z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, cyklicznie lub okazjonalnie akcji i wydarzeń z życia Szkolnego Koła w Kobierzycach. To z kolei wywołało swego rodzaju wymianę doświadczeń z pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach ze słuchaczami warsztatów.

Zapraszamy do tworzenia Szkolnych Kół Caritas w Waszych szkołach i placówkach byśmy razem

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wsparł diecezjalny koordynator SKC – Robert Jadwiszczak.