W niedzielę dnia 1 lipca w parafii św. Henryka we Wrocławiu, wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas na czele z księdzem proboszczem, dziękowali Panu Bogu za 25 lat posługi charytatywnej .

W roku 1993 formalnie zaistniała grupa osób, która jako Zespół Charytatywny niosła pomoc materialną ludziom na nią oczekującym – przypomniał w czasie homilii Mszy świętej dziękczynnej ks. kan. Krzysztof Mak, obecny przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas. W liczbach przybliżył ćwierć wieku posługi najuboższym z parafii, ale także wielu osobom z poza jej terenu, którzy często pukali do drzwi biura Zespołu. Nadmienił również, że forma pomocy przez te lata się zmieniała – dziś wiele osób potrzebuje porostu porozmawiać, poczuć że drugi w rozmowie jest zainteresowany jego problemami, które wie że musi sam rozwiązać, jednak kilka zdań na ten temat potrafi zmienić podejście do trudności z którymi trzeba się zmierzyć.

Wręczając List Gratulacyjny w imieniu księdza dyrektora wrocławskiej Caritas, koordynator diecezjalny Parafialnych Zespołów Caritas – Robert Jadwiszczak, podzielił się wspomnieniami z lat dzieciństwa dotyczącymi dzieł charytatywnych. Jako były parafianin, służąc przy ołtarzu jako ministrant oraz uczestnicząc w życiu parafii św. Henryka, doskonale pamięta prężnie udzielaną pomoc dzięki darom napływającym z Kościoła zachodniej Europy  , tym samym wskazując że należy dodać kolejne dziesięć lat do jubileuszu dzieł miłosierdzia.

Wolontariusze w czasie agapy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami przez księdza proboszcza, za wieloletni trud jaki ponieśli w okazywaniu drugiemu człowiekowi pomocy, tym samym świadcząc o miłości Boga Ojca do każdego człowieka.

Życzymy wszelkiej łaski Bożej na dalsze lata posługi wolontariuszom i osobom wspierającym te działa.